Handreiking aanpak preventie intergenerationeel geweld

handreiking familie wandelt op strand

Hoe geef je als beleidsmaker of professional vorm aan lokaal preventiebeleid om de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen te voorkomen?

Deze vraag staat centraal in de Handreiking programmatische aanpak van de preventie van intergenerationeel geweld. Een handreiking die het Verwey-Jonker Instituut en Atria samenstelden.

Handreiking aanpak preventie intergenerationeel geweld

Hierin zijn de belangrijkste conclusies opgenomen uit een verkennend Europees onderzoek naar beloftevolle interventies die de twee organisaties uitvoerden. De Handreiking is verder aangescherpt door in gesprek te gaan met lokale beleidsmakers en professionals. Delen zij de conclusies van het rapport? Wat hebben zij nodig om aan de slag te gaan met programmatische preventiebeleid?

De Handreiking biedt informatie en inspiratie om aan de slag te gaan. En de bevindingen toe te passen in beleid, hulpverlenings- en onderwijspraktijk. Het uiteindelijke doel: het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen.

Lees verder:

Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU: Verkenning van wat werkt

Delen:

Gerelateerde artikelen