Lesbisch zijn is politieke keuze

lesbisch zijn is een politieke keuze

In dit artikel interviewt Jeanne Doomen de leden van activistische groep Paarse september (Purple September). De groep, bestaande uit vier vrouwen die elkaar kenden van de bewustwordingsgroep Purperen Mien, ontevreden over de manier waarop de homo- en lesbische vereniging (COC) aannam dat homoseksualiteit op dezelfde manier werd ervaren door vrouwen als door mannen en met het feit dat heteroseksuele feministen met wie zij zich solidair voelden, gaven die solidariteit niet terug. De groep probeerde het bewustzijn te vergroten via hun nieuwsbrief en via brieven aan andere kranten en tijdschriften. In het interview, waardoor de groep van de ene op de andere dag beroemd werd, verklaarden ze dat feministen hun heteroseksualiteit als hun essentie moesten beschouwen (her) overwegen en dat lesbianisme dus niet (alleen) over seks ging, maar een politieke keuze.

Artikel | Nederland

Bron: Folia Civitatis
Trefwoorden: lesbische beweging | actie groep | interview | seksuele verschillen
Artikel: view document
Copyright:

© Copyright Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Summary:
In this article, Jeanne Doomen interviews the members of the activist group Paarse September (Purple September). The group, consisting of four women who knew each other from consciousness-raising group Purperen Mien, dissatisfied with the way the gay and lesbian association (COC) assumed that homosexuality was experienced in the same way by women as by men and with the fact that heterosexual feminists with whom they felt solidarity did not return that solidarity. The group attempted to raise awareness through their newsletter and through letters to other newspapers and magazines. In the interview, which made the group famous overnight, they stated that feminists needed to (re-)consider their heterosexuality as the essence of their oppression and that lesbianism was hence not (just) about sex but a political choice.

Delen:

Gerelateerde artikelen