Koningin Wilhelmina als idool

parel uit de collectie Koningin Wilhelmina als idool

Op 15 mei 1913 bracht koningin Wilhelmina een officieel bezoek aan de Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ te Amsterdam. Een paar maanden later kwam ze nogmaals, ditmaal alleen ‘om te kijken’.

Ook koningin-moeder Emma, prins-gemaal Hendrik en kroonprinses Juliana bezochten de tentoonstelling. De tentoonstelling duurde van 2 mei tot 30 september en trok in totaal meer dan 300.000 bezoekers.

Doel van deze tentoonstelling was als volgt:

‘te getuigen, dat de Nederlandsche vrouw in haar strijd om vrijheid in de rij der Europeesche natiën niet achteraan komt’.

Initiatiefneemsters waren Mia Boissevain, biologe en feministe, en Rosa Manus, nationaal en internationaal bekende strijdster voor vrouwenbelangen en vrede. Wilhelmina groeide in de loop van haar regeringsperiode uit tot een soort idool voor een groot aantal vooraanstaande feministes, onder wie Rosa Manus.

In vrijwel alle archieven van vrouwenorganisaties bevinden zich vele telegrammen en uitnodigingen aan en van de koningin. Op deze foto zijn koningin Wilhelmina (in het wit) en Rosa Manus op weg naar het Indische Huis van de tentoonstelling.

Bron: archief Rosa Manus inv.nr 64

Delen:

Gerelateerde artikelen