Feministisch activisme in de ontwerpwereld

tentoonstelling van-links-naar-rechts-Margrethe-Rumeser-en-Tania-Leon-second-line:-Ananda-Spies-and-Lida-van-den-Broek

De tentoonstelling Het ontwerp van het sociale: honderd jaar eigenzinnig samenleven in Nederland laat aan de hand van een reeks ‘kamers’ zien hoe er de afgelopen 100 jaar door architecten en ontwerpers is gespeculeerd op nieuwe vormen van samenleven. Een van de kamers is gewijd aan “feministisch activisme in de ontwerpwereld”, gecureerd door Tabea Nixdorff en Setareh Noorani. Bij het samenstellen van de tentoonstelling is mede gebruik gemaakt van de archieven bij Atria.

archivaris susanne neugebauer bij paneel tentoonstelling het ontwerp van het sociale

Het verhaal van architectuur, stedenbouw en design leek lang een aangelegenheid van (witte) mannen. Door een smalle omvatting van ‘ontwerp’ bleven andere stemmen zoals die van vrouwen  vaak onderbelicht. Ook toen zich in Nederland gedurende de ‘tweede feministische golf‘ talloze netwerken en initiatieven hadden gevormd die de strijd met dit vertekende beeld aanbonden. Initiatieven als het netwerk Vrouwen Bouwen en Wonen, het collectief Sister Outsider, of een publicatie als Zwart aan Zet illustreren de verscheidenheid aan benaderingen. Ze laten ook zien dat ‘ontwerp’ niet beperkt hoeft te zijn tot gebouwen of gebruiksvoorwerpen, maar ook opgevat kan worden als het vormgeven van een betere wereld. Door dergelijke collectieven nu te bestuderen, kan er een beeld ontstaan van hun ontwerpstrategieën, bedoeld om de samenleving opnieuw vorm te geven.

paneel bij tentoonstelling het ontwerp van het sociale

Intersectionele benadering

In de periode 1968-89 tekende zich duidelijk af hoe het hoogstpersoonlijke en het politieke verweven raakten. En hoe belangrijk netwerkvorming en zelforganisatie daarbij waren. De feministische ontwerpstrategieën richtten zich op de uitwisseling van kennis en vaardigheden, op protestacties, publicatie en bouwactiviteiten. Het op de tentoonstelling gepresenteerde onderzoek belicht collectieven voor wie de strijd tegen de onderdrukking van de vrouw gekoppeld was aan het verzet tegen andere vormen van discriminatie. Een dergelijke intersectionele benadering, kenmerkend voor het huidige feminisme, was voor de toenmalige generatie niet een breed gedeelde gedachte.

paneel op tentoonstelling het ontwerp van het sociale

Vandaag zijn deze verhalen onverminderd urgent. Ze bieden inzicht in een praktijk die het ontwerpen van gelijkwaardigheid en veelstemmigheid als uitgangspunt had. En alle vormen van onderdrukking bestreed. Mensen die er ook vandaag nog voor strijden om zich te identificeren als vrouw, non-binair, trans of queer, maar eigenlijk ook alle andere mensen treffen in de vroege feministische ontwerpstrategieën een waardevolle inspiratiebron.

Archieven Atria

Bij het samenstellen van deze tentoonstelling in het Het Nieuwe Instituut hebben curatoren Tabea Nixdorff en Setareh Noorani ook gebruik gemaakt van de archieven bij Atria. Te zien in reproductie is o.a. het statement van Julia da Lima op de Winteruniversiteit Vrouwenstudies van 1983. En daarnaast diverse affiches, foto’s, publicaties en archiefstukken die de onderzoekers vonden in ons archief.

Plan je bezoek

Periode: 4 juli 2021 t/m 7 juli 2024
Adres: Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam
Meer info over de tentoonstelling Het ontwerp van het sociale

Net als Het Nieuwe Instituut is Atria sinds september 2019 partner in het onderzoeksproject The Critical Visitor.

Foto boven artikel: Vier vrouwen vormen met hun handen twee keer het Yoni-teken (driehoek-teken) op een witte muur. Van links naar rechts – eerste rij: Margrethe Rumeser en Tania Leon, tweede rij: Ananda Spies en Lida van den Broek. Fotograaf: Gon Buurman, Collectie IAV-Atria.

Delen:

Gerelateerde artikelen