Atria ontvangt het archief van Bureau Clara Wichmann 

aantal grijze archiefdozen

Vandaag is het volledige archief van Bureau Clara Wichmann, met de dossiers van de strategische rechtszaken die de afgelopen 39 jaar door het Bureau gevoerd zijn, overgebracht naar Atria.

Als kennisinstituut verzamelen, beheren en delen we het erfgoed van vrouwenbewegingen. De archieven van Bureau Clara Wichmann, waarin de jarenlange strijd voor betere maatschappelijke- en rechtspositie van vrouwen in Nederland zichtbaar is, zijn bij Atria dan ook goed op hun plek.

Femke Zeven, Bureau Clara Wichmann:

‘We zijn heel blij dat Atria het archief overneemt. Het is ook bijzonder om weer door onze historische zaken te gaan en deze zo over te kunnen dragen aan Atria. Op deze manier weten we dat het goed bewaard wordt en dat het onderdeel wordt van de Nederlandse feministische geschiedenis.’

ladenkasten met archiefmateriaal wordt leeggehaald door 2 personen

Ladenkasten met archiefmateriaal van Bureau Clara Wichmann wordt leeggehaald.

Belangrijke rechtszaken

In het archief zitten een paar van de belangrijkste zaken van het Bureau, zoals de SGP-zaak, de zaak voor een zwangerschapsuitkering voor zwangere zelfstandigen en de zaak voor de alfahulpen. De geschiedenis van Bureau Clara Wichmann gaat echter meer dan 30 jaar terug.

In 1987 opende het Clara Wichmann Instituut (CWI) haar deuren aan Singel 373 in Amsterdam. Het Instituut droeg de naam van een van de eerste vrouwelijke juristen van Nederland. Vanaf dat moment werkten de landelijke werkgroep Vrouw en Recht (opgericht in 1980), het Proefprocessenfonds Rechtenvrouw (opgericht in 1983) en Nemesis (het tijdschrift over vrouwen en recht) samen onder een dak.

Het CWI moest in 2003 haar deuren sluiten. Maar het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Vereniging Vrouw en Recht zijn als vereniging doorgegaan. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft als zelfstandige stichting sinds 2003 nog vele belangrijke rechtszaken gevoerd en ondersteund. In juli 2018 ging het Proefprocessenfonds Clara Wichmann verder onder de nieuwe naam ‘Bureau Clara Wichmann’. Het belangrijke werk en de bijzondere geschiedenis van al deze werkgroepen en stichtingen is volledig ondergebracht bij Atria.

Hoe nu verder met het archief van Bureau Clara Wichmann?

Het archief gaan we nu inventariseren en digitaliseren. Zo wordt het toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerden. We zijn trots dat we dit archief mogen beheren. Door de geschiedenis te bewaren hopen we toekomstige generaties feministen te steunen in hun werk en kan worden voortgebouwd op de rechtszaken die tot nu toe gevoerd zijn voor vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Wil je het werk van Atria steunen?

Doneer dan aan het Aletta Jacobs Fonds

Delen:

Gerelateerde artikelen