Britt Myren

Dr. Britt Myren is senior onderzoeker bij Atria. Voor het project Act4Respect Unlimited doet zij de projectleiding en ze voert onderzoek uit. Act4Respect Unlimited richt zich op de preventie van seksueel en (ex-)partnergeweld onder jongeren en jongvolwassenen. Voor het onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie, waar ze momenteel aan meewerkt, verzamelt ze de levensgeschiedenissen van mensen die tussen 1956 en 1984 te maken hebben gehad met afstand en adoptie in Nederland. I.s.m. de afdeling Collecties begeleidt ze stagiaires met onderzoek naar de historie van abortus.

Britt rondde in 2012 haar master Medical Anthropology and Sociology (MAS) af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft in verschillende onderzoeksprojecten gewerkt op het gebied van patiëntgerichte zorg in de vrouwengezondheid. Daarbinnen heeft ze zich vanuit verschillende rollen bezig gehouden met vraagstukken in zorg voor vrouwen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Ze verdedigde haar Phd aan het Radboudumc op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde op het thema patiëntgerichte zorg rondom complicaties. Hierin is speciale aandacht gegeven aan leerprocessen en het ontwikkelen van een innovatieve manier van werken.

Thematische expertise

Vrouwengezondheid, gendergerelateerd geweld, preventie seksueel geweld en (ex-)partnergeweld, positieve seksualiteit en het lichaam.

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, kwalitatieve onderzoeksmethodes, participatory action research (PAR), (proces)evaluatieonderzoek.

Wetenschappelijke publicaties

Myren, B.J. A voice at the table: Patient participation at the morbidity and mortality meeting. Proefschrift (2023)

Myren, B.J., P.L.M. Zusterzeel, J.A. de Hullu, J.A.M. Kremer, J.J. Koksma ‘Patient participation at the morbidity and mortality meeting: A transformative learning experience’ SSM – Qualitative Research in Health (2022), 2(Dec): 100105.

Myren, B., de Hullu, J., Koksma, J. et al. Cyclic workflow to improve implementation of learning points from morbidity and mortality meetingsBMC Health Serv Res22, 1282 (2022).

Myren, B.J., R.P.M.G. Hermens, J.J. Koksma, S. Bastiaans, J.A. de Hullu, P.L.M. Zusterzeel ‘Openness to new perspectives created by patient participation at the morbidity and mortality meeting’ Patient Education and Counseling (2021), 104(2): 343-351.

Myren, B., J. de Hullu, S. Bastiaans, J. Koksma, R. Hermens, P. Zusterzeel ‘Disclosing adverse events in clinical practice: The delicate act of being open’ Health communication (2020), 1-11. doi: 10.1080/10410236.2020.1830550

Andel van, T., S. van Onselen, B. Myren, A. Towns, D. Quiroz ‘”The medicine from behind”: The frequent use of enemas in western African traditional medicine’ Journal of Ethnopharmacology (2015), 174:637-643.

Andel van, T., B. Myren, S. van Onselen ‘Ghana’s Herbal Market’ Journal of Ethnopharmacology (2012), 140(2):368-78.

Overige publicaties

Myren, B., Oerlemans, A., P. Zusterzeel ‘Patiënt schuift aan bij bespreken van complicaties’, Medisch Contact (2021)

portret van britt in de bibliotheek van atria