Britt Myren

Britt Myren is senior onderzoeker bij Atria. Voor het project Act4Respect Unlimited doet zij de projectleiding en is ze betrokken als onderzoeker. Act4Respect Unlimited richt zich op de preventie van gendergerelateerd fysiek, seksueel en cybergeweld onder jongeren, jongvolwassenen en professionals. Voor het onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie, waar ze momenteel aan meewerkt, verzamelt ze de levensgeschiedenissen van mensen die tussen 1956 en 1984 te maken hebben gehad met afstand en adoptie in Nederland.

Mail Britt

Britt rondde in 2012 haar master Medical Anthropology and Sociology (MAS) af aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van risicopercepties van mannen en vrouwen tijdens de zwangerschap en de bevalling. Ze heeft in verschillende onderzoeksprojecten gewerkt op het gebied van patiëntgerichte zorg en inclusieve gespreksvoering op thema’s binnen de vrouwengezondheid. Daarbinnen heeft ze zich vanuit verschillende rollen bezig gehouden met vraagstukken in moederzorg voor vrouwen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Ze verdedigde in juni 2023 haar Phd aan het Radboudumc op de afdeling Gynaecologie en Verloskunde op het thema patiëntgerichte zorg rondom complicaties. Hierin is speciale aandacht gegeven aan (sociale) leerprocessen in het implementeren van een innovatie en noties van kwaliteit.

Als senior onderzoeker werkt Britt samen met collega’s aan onderzoeks- en adviesprojecten op het gebied van emancipatie en diversiteit, met bijzondere aandacht voor het thema femicide.

Thematische expertise

Vrouwengezondheid, gendergerelateerd geweld (GGG), positieve seksualiteit en het lichaam, leiderschap, zorgsector.

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, kwalitatieve onderzoeksmethodes, participatory action research (PAR), (proces)evaluatieonderzoek.

Wetenschappelijke publicaties

Myren, B.J., P.L.M. Zusterzeel, J.A. de Hullu, J.A.M. Kremer, J.J. Koksma ‘Patient participation at the morbidity and mortality meeting: A transformative learning experience’ SSM – Qualitative Research in Health (2022), 2(Dec): 100105.

Myren, B., de Hullu, J., Koksma, J. et al. Cyclic workflow to improve implementation of learning points from morbidity and mortality meetingsBMC Health Serv Res 22, 1282 (2022).

Myren, B.J., R.P.M.G. Hermens, J.J. Koksma, S. Bastiaans, J.A. de Hullu, P.L.M. Zusterzeel ‘Openness to new perspectives created by patient participation at the morbidity and mortality meeting’ Patient Education and Counseling (2021), 104(2): 343-351.

Myren, B., J. de Hullu, S. Bastiaans, J. Koksma, R. Hermens, P. Zusterzeel ‘Disclosing adverse events in clinical practice: The delicate act of being open’ Health communication (2020), 1-11. doi: 10.1080/10410236.2020.1830550

Andel van, T., S. van Onselen, B. Myren, A. Towns, D. Quiroz ‘”The medicine from behind”: The frequent use of enemas in western African traditional medicine’ Journal of Ethnopharmacology (2015), 174:637-643.

Andel van, T., B. Myren, S. van Onselen ‘Ghana’s Herbal Market’ Journal of Ethnopharmacology (2012), 140(2):368-78.

Overige publicaties

Myren, B., Oerlemans, A., P. Zusterzeel ‘Patiënt schuift aan bij bespreken van complicaties’, Medisch Contact (2021)

portret van britt in de bibliotheek van atria