Arlette Strijland

Arlette Strijland is informatiespecialist. Zij is afgestudeerd in Informatie Dienstverlening en Management en heeft ook studies gevolgd in landschapsinrichting, (kunst)geschiedenis, cultuur, erfgoed en educatie. Zij helpt u graag telefonisch en in de bibliotheek als u informatievragen heeft. Arlette draagt mede zorg voor het beheer van de Vrouwenthesaurus en andere databases en informatiestromen. Zij denkt graag mee bij evenementen, projecten en in samenwerking met verschillende partners en gaat op zoek naar stukken uit de collectie en/of andere bronnen uit verleden, heden en over de toekomst om een onderwerp intersectioneel te belichten.

Recente projecten en evenementen: literatuurselectie debat ‘Man/vrouw: hokjesdenken in de liefde’ (Felix in de Steigers i.s.m. Atria), Museumnacht Amsterdam ‘The way we loook’, collectie sprookjesboeken & vrouwbeelden in oost en west bij expositie ‘Snowwhite & Shahrzad’, vluchtelingen, special Olympische Spelen.

Publicaties o.a.:

Arlette Strijland

Relevante publicaties en nieuws