Recht en religie

Huwelijkse gevangenschap kan worden onderscheiden in 2 vormen. In de eerste vorm zit iemand tegen haar/zijn wil vast in een formeel ‘religieus’ huwelijk en in de tweede vorm zit iemand gevangen in een informeel of niet rechtsgeldig religieus huwelijk. Het bestrijden hiervan is een belangrijke emancipatiekwestie die vraagt om structurele oplossingen.

Fotocredits: Daiga Ellaby

Recht en religie

Recht en religie