Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Het overzicht van de werkzaamheden van Atria laat zien dat ook in 2018 het feminisme volop groeide en bloeide. Door het produceren en actief beschikbaar stellen van betrouwbare kennis en bronnen, en het aanjagen van het maatschappelijk debat, speelt Atria in Nederland een belangrijke faciliterende en inspirerende rol.

Programma’s

Atria heeft in 2018 zowel wetenschappelijk als maatschappelijk bijgedragen aan de bevordering van gendergelijkheid. Extra trots zijn we op de lancering van de drie vijf-jarenprogramma’s in partnerschap met het Ministerie van OCW:

Dankzij deze programma’s kan Atria een prominente bijdrage leveren aan onderzoekskennis over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, over preventie van geweld tegen vrouwen en over het behoud, aanvullen en tot leven brengen van vrouwengeschiedenis.

Where gender is happening

De bibliotheek van Atria fungeerde in 2018 ook als bruisende ontmoetingsplek in het
hart van Amsterdam. Gemeenschapsvorming en co-creatie stonden het afgelopen jaar centraal. Van een sprankelende Museumnacht tot educatieve F-lab-bijeenkomsten bij Atria met o.a. de Engelse wetenschapsjournalist Angela Saïni, de Berlijnse feministische imam Seyran Ates. Bij Atria viel in 2018 veel te beleven. In totaal organiseerde Atria 42 publieksevenementen waar opinie- en beleidsmakers, studenten en wetenschappers op afkwamen. Ook in sociale media neemt Atria een steeds prominenter plek in.

Lees hier het Jaarverslag 2018

Delen: