Bekijk vrouwentijdschriften op historisch portal Delpher

gedeelte voorkant met titel De huisvrouw in indie in zwarte letters met op de achtergrond contourwen van een huis met een palmboom - Delpher

Beeld: maandblad De huisvrouw in Indië, in te zien via Delpher

Tijdschriften zijn belangrijke dragers van informatie. Ze geven ook een kijkje in de leefwereld en van het tijdsbeeld waarin ze verschenen. In de collectie van Atria vind je daarom afleveringen van ruim 800 verschillende tijdschriften. Via Delpher kun je een deel van die tijdschriften online inzien en doorzoeken. 

Voor de huisvrouw

Bijvoorbeeld maandblad De huisvrouw in Indië (1933– 1941), waarin Nederlandse vrouwen in Nederlands-Indië voorlichting kregen over het voeren van een huishouding volgens ‘westerse normen’. In De huisvrouw: weekblad tot voorlichting, nut en ontwikkeling van het huisgezin (1883 – 1892) staan artikelen over de inrichting van het huis (‘voor een salon is licht behang het meest geschikt’), kleding en een maandelijkse gezondheidsrubriek door een dokter.

Zedelijk bewustzijn

Katholieke en protestantse verenigingen lieten ook geregeld tijdschriften drukken. In Orgaan van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn [ ] (1901 – 1906, 1913 – 1938) schreef deze protestantse vereniging over de bestrijding van prostitutie. Het katholieke Orgaan der federatie van de R.K. Vereenigingen ter bescherming van meisjes in Nederland (1918 – 1932) bood hulpverlening aan alleenstaande meisjes en prostituees en zorg voor ongehuwde moeders.  

voorpagina Evolutie met foto van Wilhelmina Drucker ter nagedachtenis aan haar - Delpher

Kiesrecht 

In de 19e eeuw was menig feminist niet tevreden met hoe er over ‘de vrouwenzaak’ werd geschreven. Het blad Evolutie (1893 – 1926), van Dora Haver en kiesrechtfeminist Wilhelmina Drucker, is daar een product van. Correspondentieblad De Ploeger (1907 – 1919) was het maandelijkse verenigingstijdschrift van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. Zij zagen het ook als een belangrijke taak om vrouwen voor te bereiden op de plichten die bij dat verworven kiesrecht kwamen kijken.

Lijst van alle vrouwentijdschriften uit onze collectie in Delpher [PDF]

Zelf een kijkje nemen in Delpher?

In Delpher vind je miljoenen historische kranten, boeken en tijdschriften uit de collecties van bibliotheken, archieven en wetenschappelijke instellingen. Je kunt alle digitaliseerde teksten gratis, woord voor woord doorzoeken, zonder dat je daarvoor een account nodig hebt. Zo stuit je dus ook op tijdschriften uit de collectie van Atria, bijvoorbeeld wanneer je zoekt op ‘Wilhelmina Drucker’ of ‘huisvrouwen’. Wil je bovenstaande tijdschriften bekijken op Delpher? Filter op ‘Tijdschriften’, vul een zoekterm in – bijvoorbeeld de titel (met aanhalingstekens): “vereeniging voor vrouwenkiesrecht” – en klik op een aflevering.

Langskomen bij Atria

Kun je jouw vrouwentijdschrift toch niet vinden in Delpher? Zoek dan eens in de Atria-collectie. Heb je interesse in het inzien van bepaalde tijdschriften of andere materialen, laat het ons dan weten. Je bent welkom om op afspraak materiaal in te komen zien de studiezaal van onze bibliotheek. 

Delen: