Beijing, backlash en de toekomst van vrouwenrechten

Beijing, backlash en de toekomst van vrouwenrechten

Prioriteiten van de Nederlandse NGO’s voor Beijing+25

2020 is een belangrijk jaar voor de rechten van vrouwen en meisjes. Een jaar waarin een aantal VN-jubilea samenkomen:

  • het 5-jarig bestaan van de Sustainable Developement Goals, de SDGs (waaronder SDG 5 over gendergelijkheid)
  • het 20-jarig bestaan van Resolutie 1325 over Women, Peace and Security
  • het 25-jarig bestaan van het Beijing Platform for Action (BPfA), dé VN-blauwdruk voor vrouwenrechten waaraan 189 lidstaten zich in 1995 committeerden.

Implementatie Beijing Platform for Action

Jaarlijks wordt tijdens een zitting van de UN Commission on the Status of Women (CSW) de balans opgemaakt van de implementatie van het BPfA op een prioriteitsthema. Er wordt hierover een uitkomstdocument, de zogenaamde Agreed Conclusions, aangenomen, met nieuwe noodzakelijke stappen voor vooruitgang. Elke vijf jaar wordt echter de voortgang op het hele BPfA geëvalueerd. 2020 is zo’n jubileumjaar. Het proces in de aanloop naar en tijdens de 64e zitting van de CSW zal daarom anders zijn dan normaal.

Politieke verklaring

Er zullen geen Agreed Conclusions zijn, maar een Politieke Verklaring. Die wordt al voor de start van de CSW uitonderhandeld en op de eerste dag van CSW64 aangenomen.

Knelpunten

Daarnaast organiseert de VN extra bijeenkomsten voor viering, reflectie en toekomstplannen m.b.t. 25 jaar Beijing. Zo zullen er voorafgaand aan de CSW regional review meetings plaatsvinden. Doel is te identificeren waar de knelpunten voor implementatie van het BPfA zich bevinden. Voor Europa is dat de UNECE (Economic Commission for Europe) meeting die plaatsvindt op 29 en 30 oktober 2019 in Genève.

Hoofdpunten

Het Nederlands maatschappelijk middenveld heeft alvast een voorschot genomen door nu al de hoofdpunten te formuleren, zodat de Nederlandse delegatie deze kan meenemen naar de meetings in Genève. Het pamflet is een levend document en zal in de aanloop naar CSW en daaropvolgende meetings worden aangepast waar nodig.
The Dutch Civil Society Priorities for Beijing+25

Wereldwijd

Tussen 9 en 20 maart 2020 vindt CSW64 plaats. Daarna zijn er twee Generation Equality Forums op 7- 8 mei in Mexico en 7-10 juli in Frankrijk, waar de hoofdaanbevelingen van vrouwenrechtenorganisaties voor verdere implementatie van het BPfA wereldwijd verzameld worden. Deze worden tijdens de Algemene Vergadering van VN in het najaar van 2020 aan de staatshoofden gepresenteerd.

WO=MEN en Atria zijn zoals elk jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van het Nederlands maatschappelijk middenveld aan de regeringsdelegatie voor CSW, en dit jaar voor de andere Beijing+25 meetings.

Delen: