Clara Meijers – biografie

rechts op de foto clara meijers zittend achter bureau

Beeld: Eerste vrouwelijke bankdirecteur Clara Meijers met medewerker C. Kleinhoonte (links), opgericht 1928. Fotograaf onbekend, 1928 (Collectie IAV-Atria)

Clara Meijers was de eerste directeur van de Vrouwenbank op het Rokin in Amsterdam.

Wie: Clara Meijers
Geboortedatum: 27 augustus 1885
Sterfdatum: 13 oktober 1964
Alternatieve naam: Clara Mimi Meijers, Clara Meyers

Clara Meijers was op negentienjarige leeftijd korte tijd lerares Frans te Den Haag, maar zij vond het vak van onderwijzen “zoo afschuwelijk” dat zij dacht: “liever schoenpoetsen dan les geven”. Ze leerde typen en stenografie, en kwam na een tijdje op kantoor bij de Rotterdamsche Bank, ook wel Rotterdamsche Bankvereeniging, oftewel Robaver genoemd, te werken. Ze was jarenlang directiesecretaresse, en leerde het vak naar eigen zeggen “uit de practijk”, en door het bijhouden van de vakliteratuur.

“Je moet de groote lijnen van het bankwezen zien en verder rustig zijn”

Dat was haar uitleg aan een journalist die vroeg hoe zij het zonder relevante opleiding tot bankdirecteur had geschopt.

Vrouwenbank

Reeds in 1913, ten tijde van de Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, had Clara Meijers moeite gedaan om een afzonderlijke bank voor vrouwen op te richten. Deze poging mislukte echter toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In de jaren 20 introduceerde Clara Meijers het idee bij de Robaver. Door de ‘eerste feministische golf’ hadden steeds meer vrouwen een baan in het bedrijfsleven of bij de overheid gekregen. Velen van hen vonden het desondanks nog moeilijk hun eigen financiële zaken te regelen. Volgens Meijers hadden veel vrouwen drempelvrees bij een gewone bank en lieten ze zich gemakkelijk overdonderen door mannelijke employés.

Ditmaal had Meijers’ initiatief wel succes. Op 3 november 1928 gingen de deuren open van het “Bijkantoor voor Vrouwelijke Cliënten’ van de Robaver, oftewel de Vrouwenbank, op het Rokin in Amsterdam. Clara Meijers was de eerste directeur. Naast haar werkten er nog vier vrouwen. Jonge studerende vrouwen, (ongehuwde) werkende vrouwen, en weduwen met een klein vermogen gingen er hun geldzaken regelen. Daarnaast lieten veel vrouwenorganisaties hun rekeningen naar de Vrouwenbank overschrijven. Getrouwde vrouwen konden geen eigen rekening openen, zij waren door hun huwelijk wettelijk ‘handelingsonbekwaam’ geworden. Meijers was directeur tot 1938. In 1971 werd de Vrouwenbank opgeheven. Door de ‘tweede feministische golf‘ was zo’n bank speciaal voor vrouwen overbodig geworden.

Vrouwenbeweging

Meijers was een bekende figuur in de vrouwenbeweging. Ze wendde haar financiële talent aan voor het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV), waar zij penningmeester in het bestuur was. In 1913 had zij de leiding van de afdeling Bank- en Kantoorwezen van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’. Sinds dat jaar was zij ook lid van de Bond voor Vrouwenkiesrecht.

26 januari 1928 was zij medeoprichter van Soroptimistclub Amsterdam (aanvankelijk club Noord-Holland geheten) en vele jaren bestuurslid. De Soroptimisten (samengesteld uit sorores (zusters) en optimum (het beste) vormen een internationale vereniging van vrouwen, vergelijkbaar met de Rotary, die ernaar streven het beste te bereiken voor vrouwen, in alle aspecten van hun leven.
Binnen de soroptimistbeweging was zij lange tijd zowel secretaris als penningmeester van het bestuur van de Nationale Unie van Soroptimistclubs, en van 1936 tot 1938 was zij presidente van de Europese Federatie.

Auteur

Na de oorlog, in 1946, schreef zij een biografie van Rosa Manus, die zij voor de oorlog goed had gekend: ‘Een moderne vrouw van formaat. Leven en werken van Rosa Manus’. Ook werkte zij als auteur mee aan het tweede deel van het door Willemijn Posthumus-van der Goot geredigeerde boek ‘Van Moeder op Dochter. Het aandeel van de vrouw in een veranderende wereld‘, dat in 1948 werd gepubliceerd. Dit belangrijke overzichtswerk van de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Nederland verscheen onder auspiciën van het IAV (het huidige Atria).

Bronnen:

  • Pioniers in geldzaken / Tosca Snijdelaar. In: Vrouw & Bedrijf (1933)
  • Clara M. Meijers (1885-1964) en de Vrouwenbank / Annemarie Kloosterman. In: De Nederlandse Soroptimist. – (dec 2004/jan 2005)
  • Diverse krantenartikelen uit 1936-1938, in biografische map 1232 (bibliotheek Atria)

Auteur biografie: Eva van der Plas

Publicaties van Clara M. Meijers:

  • Een moderne vrouw van formaat. Leven en werken van Rosa Manus. (1946)
  • Van moeder op dochter: het aandeel van de vrouw in een veranderende wereld / J. Brok-ten Broek, P.M. Franken-van Driel, E. Heringa-van Ruth, Clara M. Meijers, W.H. Posthumus-van der Goot. (1948)

Archieven: Archief Clara Meijers (1885-1964) (Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen