Barbara van Meerten-Schilperoort – biografie

gravure van monument Anna Barbara van Meerten Schilperoort | collectie: Atria

Wie: Barbara van Meerten-Schilperoort
Geboortedatum: 3 januari 1778
Geboorteplaats: Voorburg, Nederland
Sterfdatum: 14 februari 1853
Plaats van overlijden: Gouda, Duitsland
Alternatieve naam: Anna Barbara van Schilperoort

Het leven en werk van Barbara van Meerten-Schilperoort

Anna Barbara van Meerten-Schilperoort was een Nederlands schrijfster. Ze werd geboren op 3 januari 1778 in Voorburg als dochter van Dirk Schilperoort en Adriana Theresia van Brekelencam. Ze zette zich in voor het onderwijs, de armenzorg en het gevangeniswezen in Gouda. Op 6 oktober 1794 trad zij in het huwelijk met Hendrik van Meerten, predikant en na 1815 tevens schoolopziener, met wie zij drie dochters en drie zonen kreeg. Ze dweepte met de achtdelige ‘Historie van den heer Willem Leevend‘ (1784-1785) van Betje Wolff en Aagje Deken. Tijdens de Franse bezetting verminderde het domineestractement en verloor het echtpaar een groot deel van hun spaargeld. Om de financiële zorgen van het gezin te verlichten, ging Van Meerten-Schilperoort rond 1810 een paar leerboekjes voor kinderen schrijven en opende ze een kleine meisjesschool. Het was het begin van een in de eerste helft van de negentiende eeuw voor vrouwen ongekende carrière en productiviteit. Ze gaf ook les aan vrouwen in de gevangenis. Op haar vakgebied – het onderwijs aan meisjes – publiceerde zij tal van boeken. Haar totale oeuvre omvat 115 boeken.

Foto credits: gravure voorstellende een monument. Tekst: ‘Hulde aan Neerlands kindervriendin A.B. van Meerten geb. Schilperoort …… door hare dankbare leerlingen en vrienden’
Bronvermelding: https://socialhistory.org/bwsa/biografie/schilperoort

Literatuur over Barbara van Meerten-Schilperoort

– Anna Barbara van Meerten-Schilperoort / H.P. Hogeweg-de Haart. – Amsterdam : Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. (1956)
– Anna Barbara Schilperoort (Voorburg, 3 januari 1778 – Gouda, 14 februari 1853) : voor elk wat wils: in: R. Schenkeveld van der Dussen [red] met en zonder Lauwerkrans.
– Fabrics of feminism : comparative analysis of nineteenth century gender discourse, in Belgium and the Netherlands [themanummer] / Hans Moors (ed.). – Bruxelles : Société pour le progrès des études philologiques et historiques. (1999)
– De schoolopziener en zijn pedagoge : over Barbara van Meertens vroeg-negentiende-eeuwse blauwdruk voor een onderwijzeressenopleiding / Mineke van Essen. In: Historica. (1997) In 1816 schreef Barbara van Meerten-Schilperoort een ‘Ontwerp ter oprigting eener Kweekschool van onderwijzeressen’. Een bespreking van dit document.
– Het pionierswerk van pedagoge Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, 1778-1853 / Mineke van Essen. In: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs. (1999) De betekenis van het werk van Van Meerten, met name voor de positie van vrouwen in de professionele sociaal-pedagogische zorg. Zij was de enige vrouwelijke pedagoog van naam die Nederland op dat moment kende, publiciste, schoolmanager, seksueel voorlichtster.
Archieven: – Collectie A.B. van Meerten-Schilperoort in Streekarchief Hollands Midden (Gouda; vgl. B. van Selm e.a., Voorlopige catalogus van de collectie Van Meerten-Schilperoort, 1990).

Delen:

Gerelateerde artikelen