Aletta van Nu Josette Dijkhuizen

Aletta van Nu  Josette Dijkhuizen

Josette Dijkhuizen is een Eindhovense onderneemster. Met haar onderneming Krachtbedrijf helpt ze vrouwen in nood hun eigen bedrijf op te starten. Dat doet ze samen met instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Hiervoor ontving zij in 2013 de Joke Smit Aanmoedigingsprijs Vrouwenemancipatie van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit handen van minister Jet Bussemaker.

In hetzelfde jaar sprak Josette in New York als Nederlandse Vrouwenvertegenwoordiger bijna 200 wereldleiders toe, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook is Josette momenteel bezig met haar promotieonderzoek over het succes en geluk van ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg en publiceert zij regelmatig boeken en columns over dit onderwerp. Ze is een krachtige vrouw met een duidelijke visie op de emancipatie van vrouwen, en wat er nog moet gebeuren.

Wat is jou bijgebleven van de vrouwen– en emancipatiegeschiedenis?

“Wat me uit het verleden is bijgebleven, is dat we belangrijke voorvechtsters hebben gekend op het gebied van vrouwenrechten in Nederland, zoals Marga Klompé en Joke Smit. Zij hebben veel bereikt, maar helaas kunnen we het nog geen geschiedenis noemen. De dagelijkse praktijk laat zien dat we de rechten van vrouwen continu aan de orde moeten stellen. Niet alleen in landen ver van ons vandaan, maar hier in onze eigen regio is het ook nodig om de positie van vrouwen te verbeteren. Op allerlei fronten staan we stil of gaat de vooruitgang tergend langzaam. Vorig jaar stond bijvoorbeeld preventie en eliminatie van geweld tegen vrouwen en meisjes centraal bij de Verenigde Naties. Bijna de helft – 45% – van de Nederlandse vrouwen is ooit slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat zijn voor mij schokkende cijfers, waaruit blijkt dat we een hele lange weg te gaan hebben en we moeten blijven knokken voor de rechten van vrouwen.”

Wanneer wist je dat je je wilde gaan inzetten voor de emancipatie van vrouwen?

“Ik ben opgegroeid in een gezin met vijf broers die tieners en jongvolwassenen waren toen ik werd geboren. Een echte mannenwereld dus. Ik voel me bevoorrecht omdat ik daardoor heb geleerd mijn ‘mannetje’ te staan zonder mijn vrouwelijkheid te verliezen. Ik zie echter om me heen dat niet alle vrouwen dit even gemakkelijk vinden, ook binnen mijn vakgebied ondernemerschap. Vrouwelijke ondernemers zijn minder zichtbaar en stellen zich vaak erg bescheiden op. Dat heeft me aangespoord om me in te zetten voor deze groep, met een speciale focus op vrouwen die vanuit een situatie van huiselijk geweld proberen hun droom van een eigen bedrijf te realiseren.

Waar ben je het meest trots op, dat je tot nu toe hebt bereikt?

“Dat ik wezenlijk iets kan betekenen in het leven van vrouwen die uit de situatie van huiselijk geweld komen. Door mijn kennis, werk- en levenservaring en persoonlijkheid kan ik helpen bij het realiseren van hun droom van een eigen bedrijf middels het programma Krachtbedrijf. Daardoor werken ze niet alleen aan een nieuw bedrijf, maar ook aan een nieuw leven met hun kinderen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit mag doen en ben trots op iedere vrouw die door Krachtbedrijf haar krachten weer vindt. Als we een ‘afstudeerfeest’ hebben, zie ik de Krachtvrouwen en dan ben ik zó ontzettend trots. Ook ben ik heel blij met de Joke Smit Aanmoedigingsprijs en de Vriendschapspenning van de Stad Eindhoven en de Zilveren Tulp die ik daarna ontvangen heb. Alle prijzen zijn een erkenning voor het werk dat ik doe.”

Waarom is ondernemerschap een krachtig emancipatiemiddel?

“Door een eigen bedrijf genereert iemand niet alleen financiële onafhankelijkheid, maar ook een betere balans tussen werk en privé. Daarnaast, zeker niet onbelangrijk, geeft ondernemerschap ook een groter gevoel van eigenwaarde, een groter zelfvertrouwen en over het algemeen meer geluk dan het werken in loondienst. De krachtige vrouwen in het programma Krachtbedrijf creëren niet alleen een nieuw bedrijf, maar ook een nieuw leven. Dat heb ik in oktober bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties mogen verkondigen en het is ook écht zo. Daarnaast geloof ik dat emancipatie een zaak voor mannen én vrouwen is, zij moeten vanuit de eigen kwaliteiten zich samen inzetten voor een betere wereld. Ik merk dat ook veel mannen als workshopleider en ondernemerscoach willen meedoen met Krachtbedrijf en dat vind ik heel mooi. Vrouwenrechten zijn mensenrechten en daar zijn gelukkig veel mensen zich bewust van. Ze weten het alleen niet altijd van woorden om te zetten in daden en dat is mooi van een concreet programma als Krachtbedrijf. Dan kunnen anderen daar een steentje aan bijdragen.”

Wat moet er volgens jou in de toekomst veranderen voor vrouwen?

“Er zijn nog zoveel problemen in de wereld, maar wat de laatste maanden heel terecht veel aandacht krijgt, is geweld tegen vrouwen en meisjes. Dichter bij huis wil ik het focussen op het doorbreken van het taboe op huiselijk geweld. Ik laat de kracht van de vrouwen zien waardoor we ze beschouwen als survivors en minder als slachtoffers. Niet alleen met gemeenten en ondernemers, maar ook met vrienden en familie praat ik over het onderwerp. Dan merk je pas hoeveel mensen hiermee te maken hebben gekregen. In mijn directe omgeving blijken er mensen – zowel vrouwen als mannen – te zijn die het zelf hebben meegemaakt en er nog nooit over hebben gepraat. We moeten er dus over praten, we moeten het zichtbaar maken en we moeten het ook verder onderzoeken, wat werkt wel en niet.”

Wat hoop je met je promotieonderzoek te bereiken?

“Er zijn meer wetenschappelijke data nodig over het werken als ondernemer. We hebben allemaal wel een mening, maar weten niet hoe het nu echt is. Ik richt me voornamelijk op het subjectief succes, zoals de vraag wat de ondernemer van haar/zijn succes vindt, en welbevinden. Hierdoor wil ik een tegenwicht bieden aan de eenzijdige benadering van objectief succes als omzet en winst. Financieel gewin is belangrijk voor de continuïteit, maar het is echt zo: geld maakt niet gelukkig.”

Heb je nog tips voor ambitieuze vrouwen met ondernemingsplannen?

“Durf niet alleen te dromen, maar zet een eerste stap en ga aan de slag met je bedrijfsidee!”

Delen:

Gerelateerde artikelen