Museum of Equality and Difference (MOED)

logo moed

Het Museum of Equality and Difference (MOED) is een online museum en onderzoeksproject. Het richt zich op de verbeelding  van gelijkheid en verschil. Hoe ziet gelijkheid eruit, voor wie en waarom? Hoe ziet verschil eruit, voor wie en waarom? MOED is een project van onderzoekers van het Graduate Gender Programma van de Universiteit Utrecht.

MOED werkt samen met academici, activisten, organisaties, instituten, en kunstenaars die gemarginaliseerde geschiedenissen zichtbaar maken in kunst, cultuur en politiek. Atria is een van de partners in het project.

Online exposities

In online exposities worden verschillende perspectieven op de westerse kunsthistorische canon getoond. Doel is om de  machtsstructuren die hier aan ten grondslag liggen bloot te leggen en aan te vechten.

In gesprek met

De webpagina In Gesprek Met biedt een platform aan kunstenaars, academici, activisten en organisaties die bijdragen aan het vormgeven van een maatschappij die gebaseerd is op inclusie en gelijkheid. Hier vind je bijvoorbeeld de blog Feathers to Feminism: on Animal Rights and Women’s Rights van Chloe Divers, die in de archieven van Atria onderzoek deed naar het verband tussen de strijd voor vrouwenrechten en dierenrechten.

Publiek programma

In samenwerking met Centraal Museum Utrecht heeft het onderzoeksteam van MOED de tentoonstelling Wat niet gezien wordt  samengesteld. Hierin wordt de witte mannelijke blik kritisch onder de loep genomen. Uit de collectie van het Centraal Museum worden werken van Nola Hatterman Steve McQueen, Ary Scheffer, Therese Schwartze en historische objecten van Nicolaas Beets ingezet om het gesprek aan te gaan met bruiklenen van Patricia Kaersenhout, Iris Kensmil, Rotimi Fani-Kayode, Faisal Abdu’allah, Jan van Bijlert en Samuel Aranda. De tentoonstelling is nog te zien t/m 30 juni 2019

Bibliotheek

In de bibliotheek vind je leestips en suggesties voor relevante literatuur, met onder andere een selectie van werken over vrouwenkiesrecht in Nederland uit Atria’s bibliotheek en archief.

MOED nodigt alle kunstinstellingen en onafhankelijke artiesten uit zich aan te sluiten bij het project!

Partners MOED

Stedelijk Museum Amsterdam • GRACE: Gender and Cultures of Equality • WOMEN Inc. • InclUUsion • Groninger Museum • Terra Critica – Interdisciplinary Network for the Critical Humanities • Centraal Museum • Casco Art Institute: Working for the Commons • Artists’ collective Read-In • Atria – Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis • BAK (Basis voor Actuele Kunst) • Museum Arnhem • Castrum Peregrini • PCI – the Postcolonial Studies Initiative • Mama Cash • Animals & Art Group

Delen:

Gerelateerde artikelen