Training: Oog voor Gender voor politici

tekening van aantal mensen die voor een groot blauw oog staan

Incompany training (op locatie of online)

Oog voor gender is een training waarin je leert hoe je als politicus beleid gelijker laat uitpakken voor mannen en vrouwen. De training geeft tools om gendergelijkheid in beleid en regelgeving te (her)formuleren, beargumenteren en doorvoeren. Zo zorg jij ervoor dat dat er beleid wordt gemaakt dat tegemoet komt aan alle inwoners van jouw gemeente of provincie.  

Meld je aan voor deze incompany training

Hoe kan je als politicus via beleid bijdragen aan gendergelijkheid? En wat is jouw rol daarin?

Voor effectiever en gelijker beleid

Gender meenemen in beleid leidt tot effectiever beleid. Een goed voorbeeld hiervan is het sneeuwschuifbeleid van Zweden. Na een genderanalyse van het sneeuwschuifbeleid bleek dat bij veel sneeuwval vrouwen meer last ondervonden dan mannen. Vrouwen gebruiken vaker de stoep dan mannen en gleden hierdoor vaker uit. Na de genderanalyse worden de stoepen eerst sneeuwvrij gemaakt. Dit beleid zorgde voor een gelijkere toegang tot de buitenwereld. Mooi meegenomen is dat de zorgkosten ook omlaag zijn gegaan doordat er minder valongelukken zijn.  

Maar waar zijn de voorbeelden uit Nederland? Hier wordt veel beleid gemaakt dat geen rekening houdt met gender. Jij kan daar verandering in brengen. Maar waar moet je beginnen? Dat leer je in deze training!  

Doelgroep

Provinciale statenleden, (kandidaat)gemeenteraadsleden, fractieondersteuners en medewerkers. 

Inhoud training

  • Je leert de relatie te leggen tussen gender, beleid en regelgeving
  •  Je leert ongewenste effecten van beleid op gendergelijkheid te (h)erkennen en genderstereotypering te voorkomen
  • Je leert welke beleidsinstrumenten gebruikt kunnen worden om gendersensitief beleid te realiseren
  • Je leert collega’s van andere partijen te overtuigen van de noodzaak van gendersensitief beleid

We zijn trots, eerdere deelnemers van deze training gaven deze training gemiddeld een 8.

”Ik ga nu anders naar beleidsstukken kijken. Het stellen van een vraag kan grote impact hebben.”

Opzet training 

  • In twee voorbereidende e-learning modules van een half uur leer je de ins en out van beleid dat oog voor gender heeft en leer je welke instrumenten jij als politicus kan gebruiken 
  • Je past deze kennis toe in een interactieve training waarvoor je stukken uit je eigen werk gebruikt 
  • Je wordt  getraind in argumentatie om gendersensitief beleid te onderbouwen 

Resultaat

Na het volgen van de training kun jij beleid en regelgeving toetsen op (on)gewenste effecten op gendergelijkheid. Ook kan je gendersensitiefbeleid onderbouwen én overtuigend beargumenteren.  

Praktische informatie

Waar: De training wordt zowel online als op locatie aangeboden
Duur: 4 uur
Kosten voor een incompany training:  3259,- euro excl. BTW (online)  |  3699,- euro excl. BTW (op locatie)
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 18 deelnemers  

Aanmelden incompany

Voor deze training kan je je alleen incompany aanmelden. Maatwerk voor de training is hierbij mogelijk.

Meld je aan voor deze incompany training

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons via trainingen@atria.nl, we helpen je graag verder.

Beeld: Deef Idee + Beeld

Delen: