ZMV-vrouwen

Vrouwen hebben altijd de helft van de wereldbevolking uitgemaakt. Waarom leren we dan zo weinig over deze helft? En als het al eens over vrouwen gaat, zijn het vaak witte vrouwen. Verhalen van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur en hun strijd tegen racisme en kolonisatie blijven onderbelicht.
Weinig mensen weten dat in de jaren ’70 en ’80 in Nederland een beweging ontstaat van vrouwen met verschillende achtergronden die zich vinden in de naam ‘zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen’ (zmv-vrouwen). De term zmv is een tijdgebonden term. Het refereert naar de feministische strijd van vrouwen die een koloniale band met Nederland hebben of van vrouwen die in het postkoloniale tijdperk naar Nederland migreerden of vluchtten.

Foto: George Hallett, op omslag van folder "Dit is wat wij willen – symposium voor buitenlandse meisjes”, 1986

ZMV-vrouwen

ZMV-vrouwen