Margit van der Steen

portrtet van geaffilieerd onderzoeker margit van der steen

Geaffilieerd Atria onderzoeker dr. Margit van der Steen is historicus. Zij publiceert over moderne politieke geschiedenis, biografisch onderzoek en vrouwen- en gendergeschiedenis.  Zij schreef een veel geprezen biografie over de feminist, socialist en socioloog Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). In haar huidige onderzoek staan vrouwelijke pioniers in de lokale politiek centraal.

Margit van der Steen is verbonden aan het KNAW Huygens Instituut Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam en was werkzaam bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Universiteit Nijmegen), Universiteit Leiden en als directeur van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies bij de Universiteit Utrecht. Daarnaast was ze voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Gendergeschiedenis en Nederlands Vrouwenvertegenwoordiger bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003. Hierdoor kent ze zowel de wereld van de wetenschap als de wereld van beleid en politiek van binnen uit en is ze in staat verbindingen te leggen tussen beide.
In 2020 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor samenleving en wetenschap.

Delen: