Gregor Walz

gregor-walz

Gregor Walz is socioloog en doet onderzoek naar diversiteit, emancipatie en mensenrechten. Hij heeft eerder bij onderzoeksbureau Panteia en bij kenniscentrum discriminatie Art.1/Radar gewerkt. Sinds 2017 werkt hij als zelfstandig onderzoeker. Zijn inhoudelijke expertise is breed: zo heeft hij onderzoek gedaan naar de rol van publieke professionals (agenten, leraren, zorgverleners, ambtenaren) bij het bevorderen van lhbt-acceptatie; naar discriminatie van diverse groepen op de arbeidsmarkt en maatregelen daartegen; naar de rechten van slachtoffers van geweldsmisdrijven, waaronder huiselijk geweld; en naar arbeidsuitbuiting van mannen en vrouwen. Ook heeft Waltz veel evaluatieonderzoek verricht, in Nederland en op internationaal niveau.

Gregor Walz is ook geaffilieerd onderzoeker bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Delen: