Francisca de Haan

Francisca de Haan

Francisca de Haan is Hoogleraar in Gender Studies en Geschiedenis aan de Central European University in Budapest. Haar onderzoek richt zich op de geschiedenis van de internationale vrouwenbeweging, met een nadruk op de tijd van de Koude Oorlog. Haar meest recente boek is een Engelstalige bundel over Rosa Manus, de oprichtster en eerste presidente van het in 1935 opgerichte Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, IAV (de voorloper van Atria), met Myriam Everard als mederedacteur: Rosa Manus (1881–1942): The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist (Leiden and Boston: Brill, 2017) Studies in Jewish History and Culture 51).
Ook te leen in de bibliotheek van Atria.

Francisca de Haan is ook geaffilieerd onderzoeker bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Delen: