Genderaspecten van mantelzorg steeds duidelijker

nieuws Genderaspecten van mantelzorg steeds duidelijker

Vandaag verschijnt het SCP-onderzoek Vrouwen, mannen en hulp aan (schoon)ouders. Hieruit blijkt dat bijna twee derde van de mantelzorgers voor (schoon)ouders vrouw is. Vrouwen verlenen dus 2 keer zo vaak mantelzorg als mannen. Als de mantelzorg langdurig en intensief is, zijn er bijna 2,5 keer zo veel vrouwen als mannen mantelzorger.

Atria heeft in zijn publicaties over mantelzorg altijd benadrukt dat de vrouw–manverhouding veel schever is dan het tot voor kort gehanteerde beeld dat 60% van de mantelzorgers vrouw is en 40% man. Deze nieuwe cijfers van het SCP-onderzoek onderschrijven dit. Verwacht kan worden dat de participatiesamenleving ervoor zorgt dat de scheefgroei nog meer zal versterken. Met de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) werken we samen om te bevorderen dat gemeenten een gendersensitief mantelzorgbeleid gaan voeren. Atria werkt ook samen met Movisie om te stimuleren dat mannen net zo vaak als vrouwen mantelzorg gaan verrichten.

Lees verder:

Delen:

Gerelateerde artikelen