In de voetsporen van Aletta | Lancering 100 jaar vrouwenkiesrecht

marry de gaay fortman en sybilla dekker en jellie tiemersma en renee romkens doen oproep om een van de vrienden van aletta te worden

Op 16 oktober 2018 gaf Atria het startschot voor de viering van 100 jaar Vrouwenkiesrecht met een feestelijke lancering van Vrienden van Aletta, een groep mensen die Atria’s belangrijke werk ondersteunen.

In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht verwierven. Atria ontwikkelt een palet aan activiteiten om de historische mijlpaal van 100 jaar Vrouwenkiesrecht te vieren. 100 jaar oude beelden uit Atria’s archief van de strijd die vrouwen leverden om het kiesrecht te verwerven herleven en worden herbeleefd met moderne communicatiemiddelen.

Inspirerende sprekers

De lancering werd ingeleid door Sybilla Dekker, minister van staat (en lid van Atria’s Raad van Advies). Zij benadrukte dat onze democratie in deze tijd een kwetsbaar goed is en bepleitte (her)invoering van de stemplicht. Daarna was het woord aan Devika Partiman. Je kent haar wellicht van de succesvolle campagne ‘Stem op een vrouw’, die rondom de landelijke verkiezingen in 2017 gelanceerd werd. Ze informeerde de bezoekers over de gebrekkige representatie van vrouwen in de politiek: “Ik hoop dat ik hier over een paar jaar niet meer hoef te staan en dat mijn stichting is opgeheven omdat de situatie is veranderd.”

Professor Mineke Bosch gaf alvast een sneak preview van de tentoonstelling die in 2019 in het Groninger Museum gelanceerd wordt i.h.k.v. 100 jaar vrouwenkiesrecht. “De vrouwenkiesrechtstrijd ging niet alleen om toegang tot politiek, maar om erkenning van de vrouw als zelfstandig burger” benadrukte ze. Politicoloog Jantine Oldersma vertelde aansluitend over haar boek over 100 jaar vrouwenkiesrecht, dat zij samen met Monique Leyenaar schrijft. “Ik wilde eigenlijk bij Plato beginnen, maar uiteindelijk start het boek bij de Franse Revolutie.” Voor haar boek raadpleegde zij Atria’s collectie.

Vrienden van Aletta

No documents, no history: zonder het archief van Atria was de geschiedschrijving van de kiesrechtbeweging deels verloren gegaan. Om de geschiedenis levend te houden is Atria in toenemende mate afhankelijk van fondsen en giften. Daarom nodigde Marry de Gaay Fortman, partner bij Houthoff Buruma advocaten en tevens voorzitter van Topvrouwen.nl, iedereen uit om donateur te worden van het Aletta Jacobs Fonds. Het Aletta Jacobs Fonds is “op zoek naar een ander soort vriendschap: friends with benefits, als ik het even vrij mag vertalen. Betaalde liefde in de beste zin van het woord, want wie vriend(in) wordt is weliswaar jaarlijks 100 euro ‘armer’, maar dan heb je ook wat.” Lees hier de hele toespraak van Marry de Gaay Fortman

Op dit moment financiert het Aletta Jacobs Fonds mede de productie van vier kennisclips over het leven van Aletta Jacobs plus een lespakket voor HAVO/VWO en VMBO.
Wil jij ook toetreden tot de vrienden van Aletta? Ga voor meer informatie naar het Aletta Jacobs Fonds

100 jaar vrouwenkiesrecht

In het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht organiseert Atria tal van activiteiten in 2019, waaronder thematours, lezingen door het land, een tentoonstelling in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (najaar 2019), bruiklenen uit het archief aan diverse musea (waaronder Amsterdam Museum, Groninger Museum), online publicaties, een Winter School voor studenten over thema’s die met vrouwenkiesrecht te maken hebben, en een publiekslezing door Mineke Bosch in 2019. Houd onze website goed in de gaten!

Meer informatie

Delen:

Gerelateerde artikelen