Werkt De Nieuwe Toekomst en waarom?

lopend onderzoek werkt de nieuwe toekomst en waarom

Voor het onderzoek naar de effecten van de De Nieuwe Toekomst zijn we op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname.

UPDATE: Het onderzoek is inmiddels afgerond en kun je hier lezen

De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Nederlandse vrouwenraad (NVR) en de Federatie Opvang (FO) ontwikkeld. Het is op dit moment de enige interventie die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt. In juni 2018 is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Om die reden is Atria in 2018 gestart met een effectonderzoek en procesevaluatie om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.

De Nieuwe Toekomst: een innovatieve interventie

De Nieuwe Toekomst is vernieuwend te noemen. Een innoverend aspect is dat deze interventie een brug slaat tussen hulpverlening en arbeidsbemiddeling en daarmee integraal werken bevordert. Daarnaast schuilt innovatie in de combinatie van methodieken. De interventie bestaat uit een groepstraining in de ‘Toekomstwerkplaats’, gevolgd door een periode van individuele coaching. Het uiteindelijke doel is dichter bij financiële zelfstandigheid komen en bescherming bieden tegen (herhaling van) geweld. Een inherent doel is dat vrouwen weerbaarder worden en hun psychisch welzijn hervinden. Voor gemeenten ligt de winst bij een mogelijke afname van het Wwb-bestand (Participatiewet) en de zorgvraag.

Atria onderzoekt de effecten van De Nieuwe Toekomst: werkt het, en waarom?

Op dit moment zijn er al een tiental gemeenten en opvangorganisaties die ervaring hebben met het uitvoeren van de interventie. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar inzicht in de causale effecten ontbreekt. Niet alleen is het in tijden van bezuinigingen en transities van belang dat er meer zicht komt op hetgeen daadwerkelijk werkt. Voor de hulp die we aan vrouwen bieden die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is het van belang dat deze hulp bij hun behoeften en mogelijkheden past en hen daadwerkelijk weerbaarder maakt.

De Nieuwe Toekomst zet zich in voor de toekomst van vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld door het bevorderen van economische zelfstandigheid. Met het onderzoek krijgen we meer zicht op de methodiek in de praktijk en de resultaten, zodat de deelnemers echt een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Roséanne Timmer-Aukes, communicatiemedewerker De Nieuwe Toekomst vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad

Met de ontwikkeling van De Nieuwe Toekomst pionieren we op nieuw terrein. Het is de eerste en voorlopige enige methodiek voor deze doelgroep gericht op bevorderen van economische zelfstandigheid ter voorkoming van herhaling van geweld. Daarom is het van extra groot belang dat we het goed doen, dat de methodiek goed is onderbouwd en goed wordt onderzocht. We krijgen met het onderzoek meer zicht op de werkende bestanddelen en, minstens zo belangrijk, beter zicht op de doelgroep en hun ontwikkelingen en behoeften in de periode na de opvang.

Liesbeth van Bemmel, projectleider De Nieuwe Toekomst vanuit de Federatie Opvang

Deelname is van belang!

Tussen 2018-2021 zal Atria een grote groep vrouwen één tot anderhalf jaar volgen in hun weg van (ambulante) opvang tot (arbeids)participatie. Een deel ontvangt de reguliere zorg, een ander deel ontvangt De Nieuwe Toekomst. Atria is vanaf januari 2018 met dit onderzoek in drie regio’s – en in acht gemeenten – gestart.

Vanaf januari 2019 zal het onderzoek zich verder uitbreiden. Hiervoor is Atria op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek. Ook als je (nog) niet start met De Nieuwe Toekomst, is deelname aan het onderzoek relevant. Want door deelname aan het onderzoek zullen we – naast inzicht in de effecten van De Nieuwe Toekomst – ook meer inzicht krijgen in het welbevinden van de vrouwen in de periode na de opvang. Wat is hun gezondheidsbeleving? Van welke zorg- en welzijnsvoorzieningen wordt gebruik gemaakt? Zien we veranderingen in (arbeids)participatie? En, is het geweld gestopt?

Om te weten of iets werkt, moet je het aan degene vragen die het krijgt. Ik krijg die hulp dus weet ook wat ik eraan heb. Ik vind het daarom belangrijk om met dit onderzoek mee te werken. Vooral ook omdat ik daardoor andere vrouwen help die in dezelfde situatie zitten als ik een paar jaar geleden en ook goede hulp nodig hebben.

Deelnemer aan het onderzoek

Vragen en interesse?

Heb je vragen en/of interesse in het onderzoek?

Het onderzoek is inmiddels afgerond en kun je hier lezen

Delen:

Gerelateerde artikelen