Seksueel misbruik van meisjes door verwanten

Seksueel misbruik van meisjes door verwanten

Seksueel misbruik van meisjes door verwanten : een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en psychosomatische gevolgen

Nationaal onderzoek uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken naar de omvang, de aard, de familieachtergronden, de emotionele betekenis en de psychologische en psychosomatische gevolgen van seksueel misbruik door familieleden. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 1054 vrouwen tussen de 20-40 jaar oud, uit verschillende delen van het land. Op basis van dit onderzoek heeft Nel Draijer haar proefschrift gepubliceerd, dat een Engelse samenvatting van het onderzoek bevat met de titel: Seksuele traumatisering in de jeugd: lange termijn gevolgen van seksueel misbruik van meisjes door verwanten (1990), Socialistische Uitgeverij Amsterdam ISBN: 90-6222-200-5.

Boek | Nederlands

Trefwoorden: misbruik | meisjes | seksueel geweld | statistisch onderzoek
Boek: bekijk/download boek
Copyright:

© Copyright Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Delen:

Gerelateerde artikelen