Onderzoek naar effectiviteit Make a Move

lopend onderzoek laarzen in een plas water effectiviteit make a move

Hoe doeltreffend zijn twee programma’s van Rutgers om jongens seksueel wijzer en weerbaar te maken? Onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Atria gaan dit onderzoeken voor ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Jongens uit lagere opleidingsniveaus en jongens met een lichte verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op het vertonen en meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dit interdisciplinaire project toetsen de onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Atria de effectiviteit van twee programma’s van Rutgers. Make a Move is een programma voor laagopgeleide jongens van 12 tot 18 jaar. Make a Move+ is een programma voor jongens met een licht verstandelijke beperking van 14 tot 21 jaar.

Make a move

In de programma’s leren de jongens over seksualiteit, wensen en grenzen, en omgangsvormen in intieme relaties. Het doel is het bevorderen van gezonde psychoseksualiteit en het respecteren van wensen en grenzen van henzelf en anderen. Met verschillende methoden wordt onderzocht of, hoe, voor wie en onder welke omstandigheden deze programma’s het gewenste effect hebben. O.a. via vragenlijsten, observaties en interviews.

Looptijd: 2020 – 2024

Op act4respect.nl vind je meer veelbelovende interventies die als doel hebben seksueel geweld te voorkomen.

Delen:

Gerelateerde artikelen