Vrije keuze geboortezorg in het geding

Vrije keuze geboortezorg in het geding

Een grote coalitie van vrouwenorganisaties, waaronder Atria, stuurde op 16 juni een tweede brief naar minister Schippers, waarin ze haar zorgen uitspreekt en oproept tot nader onderzoek naar de persoonsvolgende bekostiging van geboortezorg als mogelijke oplossing.

Op 12 mei stuurden de vrouwenorganisaties een brandbrief naar minister Schippers, waarin zij de minister vragen te wachten met het plan om verzekeraars op een nieuwe manier de geboortezorg in te laten kopen. In de brief wordt gewezen op het belang eerst de vrije keuze voor zorgverlener en een gevarieerd zorgaanbod te garanderen, voordat er nieuwe beleidsregels worden vastgesteld. “De vrije keuze voor zorgverlener geldt voor iedereen in Nederland, dus ook voor zwangere vrouwen,” zeggen de vrouwenorganisaties.

Zwangere vrouwen melden zich meestal rond 6 weken zwangerschap bij een zorgverlener naar keuze, meestal  de huisarts of de verloskundige. Halverwege de zwangerschap besluiten veel vrouwen waar ze graag willen bevallen. Momenteel is het mogelijk om naar een ziekenhuis van eigen keuze te gaan. Bovendien kan er tijdens de zwangerschap worden gewisseld van verloskundige praktijk, bijvoorbeeld vanwege verhuizing.

Het plan dat op 4 juli zal worden aangenomen waarborgt deze vrije keuze niet: eenmaal aangemeld bij een ‘geboortezorgorganisatie’ staat ook het hele budget voor de zorg vast bij die organisatie. Hierdoor kan een vrouw niet meer naar een andere ‘geboortezorgorganisatie’, ook niet als ze verhuisd of als zij niet de gewenste zorg ontvangt.

“Er is geen enkele reden waarom de vrije zorgkeuze voor alle Nederlanders geldt, behalve voor de 180.000 vrouwen die elk jaar bevallen,” aldus Anniek de Ruijter, voorzitter van het Clara Wichmann Fonds. “Keuzevrijheid in de zorg is een mensenrechtelijke waarborg, die niet alleen in het recht, maar ook in de praktijk moet worden bewerkstelligd. Alle vrouwen zijn anders en moeten daarom zelf kunnen kiezen van wie, hoe en waar ze geboortezorg ontvangen.”

De brief is ondertekend door Atria, de Nederlandse Vrouwenraad, WOMEN Inc., Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Wo=Men – Dutch Gender Platform, Rutgers-Kenniscentrum Seksualiteit en de Stichting Geboortebeweging.

Delen: