Van genderstereotypen naar gendervrijheid

Van genderstereotypen naar gendervrijheid

Factsheet over genderneutraal en gendersensitief beleid en de stap die hierop voortbouwt: een gendertransformatieve aanpak. Door gendersensitief en gendertransformatief te werk te gaan, dragen we bij aan het verhogen van onze gendervrijheid of genderfluĆÆditeit.

Download factsheet Van genderstereotypen naar gendervrijheid [PDF]

Wat is genderneutraal?

Nederlandse beleidsmakers hanteren nog vaak een genderneutrale of genderblinde aanpak, zoals in de aanpak tegen seksueel en huiselijk geweld. De genderneutrale aanpak geeft geen erkenning aan vrouwen als bijzonder hoge risicogroep en besteedt geen aandacht aan onderliggende genderspecifieke aspecten. Mannen en vrouwen worden als gelijke behandeld, waardoor voorbij wordt gegaan aan ongelijke machtsverhoudingen.

Wat is gendersensitief?

Gendersensitief beleid is bedachtzaam op de verschillende rollen die mannen en vrouwen in onze samenleving krijgen toegeschreven, en erkent dat uit deze rolverdeling mogelijk verschillende en soms conflicterende behoeften ontstaan.

Wat is gendertransformatief?

De stap die hierop voortbouwt is een gendertransformatieve aanpak. Deze streeft naar de transformatie van schadelijke genderspecifieke normen en verwachtingen. Zo’n benadering voor bijvoorbeeld het onderwijs houdt in dat in het hele onderwijssysteem, van beleidskamer tot klaslokaal, de gangbare normen, stereotypen, en handelingen rond gender kritisch worden bevraagd, en zo nodig veranderd.

Download factsheet Van genderstereotypen naar gendervrijheid [PDF]

Beeld: vector illustraties created by freepik

Delen: