‘Veteranen’ van de vrouwenbeweging

parel uit de collectie ‘Veteranen’ van de vrouwenbeweging

Op 23 januari 1937 vond er een diner plaats in Utrecht, georganiseerd door het Jongeren Werkcomité van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap. We weten het niet zeker, maar het zou kunnen dat de aanwezigen warm werden gemaakt voor een enquête. Het idee om ‘veteranen’ van de vrouwenbeweging te vragen naar hun biografische gegevens was afkomstig van Rosa Manus (1881-1942), een van de drie oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging in 1935.

detail enqueteformulier uit 1955: informatie verzamelen over vooroorlogse vrouwenbeweging, Collectie IAV-Atria

De enquête werd tweemaal gehouden, eenmaal in 1937 en nog een keer in 1947 toen W.H. Posthumus-van der Goot (een van de andere oprichtsters van het IAV) een nieuwe poging deed om materiaal over de vooroorlogse vrouwenbeweging te verzamelen. Er zijn 76 ingevulde formulieren bewaard gebleven.

Francisca de Haan schreef in het tijdschrift Lover 2003/3:

‘de formulieren … geven een boeiend, intiem, en soms onverwacht kijkje in de wereld van feministen van de eerste golf’.

Mien van Wulfften Palthe-Broese van Groenou:

‘Als huisvrouw en moeder gebruikte ik al dadelijk ’t “vlaggetje” van Vrouwenkiesrecht als “badge”. Zoó achter den kinderwagen schuivende, bewijzende, dat men de plichten als “Moeder” zoowel als “propagandiste” kan waarnemen. Mijn specialiteit was “straat-propagandiste”.’

Op de foto staan onder andere Rosa Manus, Johanna Naber en Mathilde Cohen Tervaert-Israëls.

Bron: Beeldarchief Atria (copyright foto Stichtsche Fotopers); archief IAV inv.nr 472

Delen:

Gerelateerde artikelen