Hulp bij de Watersnoodramp van 1953

parel uit de collectie Hulp bij de Watersnoodramp van 1953

Alle Nederlandse vrouwenorganisaties verleenden hulp bij de watersnoodramp in 1953. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen bijvoorbeeld door het aanbieden van huishoudelijke artikelen als koekenpannen en melkkokers. Uit een plakboek met circulaires en knipsels over de watersnoodramp blijkt heel goed hoeveel hulp de Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening (FVVH) bood.

Instructies voor vrijwilligers watersnood

De FVVH was in 1951 opgericht met als doel het bevorderen van het verlenen van praktische sociale hulp door samenwerking van Nederlandse vrouwenorganisaties. De FVVH fuseerde in 1975 met de Nationale Vrouwenraad van Nederland en het Nederlandse Vrouwen Comité tot de Nederlandse Vrouwen Raad. Deze organisatie bestaat tot op de dag van vandaag.

Bron: archief FVVH inv.nr 181

Delen:

Gerelateerde artikelen