Phil van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford – biografie

biografie Phil van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford

Phil van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford was feministe en pacifiste en ijveraarster voor zedelijke maatschappelijke opvoeding in Nederland.
Zij was de dochter van Anne Madeleine Scheltema en Jhr. Hendrik Quarles van Ufford. Op 31 mei 1884 huwde zij bij volmacht met Willem Hendrik Victor graaf van Heerdt tot Eversberg (1861-1907), planter en West-Indisch ambtenaar. In 1885 kreeg zij een zoon, Johannes Herbert August Willem.

Wie: Phil van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford
Geboortedatum: 5 december 1862
Geboorteplaats: Ketandan, Nederlands-Indië
Sterfdatum: 2 december 1939
Plaats van overlijden: Den Haag, Nederland
Alternatieve naam: Anne Philippine Madeleine Quarles van Ufford

Het leven van Phil van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford

Phil Quarles van Ufford bracht de eerste zes jaren van haar leven door op Java, Nederlands-Indië. In Zwitserland behaalde zij de akte lager onderwijs.

Op 31 mei 1884 huwde zij bij volmacht (met de handschoen) met Willem Hendrik Victor graaf van Heerdt tot Eversberg en vertrok naar Suriname waar zij haar man bijstond in het werk op een afgelegen plantage. In 1885 kreeg zij een zoon die zij tot zijn negende jaar zelf onderwees.

In 1901 keerden zij terug naar Nederland, naar Den Haag. Haar man werd daar vrij snel ernstig ziek en overleed in 1907. Phil ging schilderen, werd lid van Pulchri Studio en ging in Bloemendaal wonen. Zij exposeerde schilderijen op de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’.

‘Wat wij vrouwen door het kiesrecht hopen te bereiken’

Politieke participatie

Phil van Heerdt vond dat vrouwen hun verantwoordelijkheid moesten leren kennen ten opzichte van politiek en vredesvraagstukken. Zij was zelf lid van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. In 1910 verscheen van haar hand de brochure ‘Wat wij vrouwen door het kiesrecht hopen te bereiken‘. Zij leverde een bijdrage aan de in 1919 verschenen bundel ‘Wat vrouwen weten moeten. De voornaamste staatkundige partijen geschetst door vrouwen voor vrouwen’. Zij stond enige malen kandidaat voor de Tweede Kamer en eenmaal voor de Eerste Kamer voor de liberalen (Bond van Vrije Liberalen) en zij was propagandaleidster van de Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond.

vrede

Het belangrijkste thema in haar leven – naast politieke rechten voor vrouwen – was vrede en vooral de kwestie van opvoeding en onderwijs binnen het vredeswerk. Zij was er van overtuigd dat zedelijke maatschappelijke opvoeding (‘moral education’) zou leiden tot de wereldvrede. Ook over dit thema publiceerde zij verschillende artikelen en brochures zoals ‘Een toekomstdroom over zedelijk maatschappelijke opvoeding‘ (1918) en ‘Het vredeswerk der vrouw‘ (1924).
Phil Quarles van Ufford bracht de eerste zes jaren van haar leven door op Java, Nederlands-Indië. In Zwitserland behaalde zij de akte lager onderwijs.

Zij was lid van Vrede door Recht en de Anti-Oorlogsraad. Ze zat in het hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Volkenbond en Vrede en ze was presidente van de Commissie voor Kinder-Vredeslectuur van deze vereniging. In 1919 werd ze presidente van de Commissie voor Maatschappelijke Opvoeding van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. Zij was presidente van de Commissie voor Moeders en Opvoedsters (voor de vrede) die aangesloten was bij de Union Mondiale de la Femme pour la Concorde Internationale, opgericht in 1915, waarvan zij vice-presidente werd.

Zij bleef haar leven lang enthousiast, optimistisch, bezield en ze bleef geloven in haar idealen. In 1937, toen ze 75 jaar was, nam ze nog het presidium waar van de Union Mondiale.

Literatuur over: biomap 621, bibliotheek Atria
Archieven: Archief Anne Philippine Madeleine van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford

Delen:

Gerelateerde artikelen