De lessen van Dolle Mina

onderwijspakket dolle mina's met ontblote buiken met daarop baas in eigen buik

Waar stonden de Dolle Mina’s voor, en wat hebben ze betekend voor de vrouwenbeweging en de emancipatie van vrouwen en meisjes anno nu? Atria ontwikkelt i.s.m. Van Gisteren (o.a. van de F-Site) een educatief lesprogramma over Dolle Mina en de ‘tweede feministische golf’. Het lesprogramma zal bestaan uit vier lespakketten waarbij elke keer één kennisclip centraal staat. Het lesprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds en het Aletta Jacobs Fonds.

Lespakketten Dolle Mina

Ruim 50 jaar geleden is de actiegroep Dolle Mina opgericht. De onderwerpen van toen zijn vandaag de dag nog steeds actueel. Via onze online tour Door Dolle Mina kun je terugreizen naar de jaren ’70 en de ludieke acties van Dolle Mina.

Voor scholieren ontwikkelen we in 2021 vier lespakketten met vier educatieve kennisclips over Dolle Mina. Het lesmateriaal bij de kennisclips wordt ontwikkeld voor verschillende onderwijsniveaus: vmbo, havo en vwo. In De Lessen van Dolle Mina wordt de historische context geschetst en een verband naar de actualiteit gelegd die kan inspireren tot discussie in de klas.

Lancering lesprogramma 8 maart

Op 8 maart 2021 zullen de clips en lespakketten -geheel in de stijl van Dolle Mina- met een ludieke campagne op verschillende middelbare scholen in Nederland worden gelanceerd.

Het lesprogramma zal vanaf maart 2021 op F-Site en de website van Atria te vinden zijn. Vanaf dan kunnen scholen en leraren deze gratis gebruiken en in het curriculum inzetten.

Partners en verspreiding

Door samen te werken met Van Gisteren en F-site brengt Atria deze lespakketten en archiefmateriaal uit de collectie sneller naar het klaslokaal. F-site is een educatieplatform met geschiedenislessen over vrouwen. Het heeft een groot bereik onder docenten en werkt sinds dit jaar ook samen samen met ThiemeMeulenhoff. F-Site maakt in opdracht van Atria de lespakketten en ontwikkelt samen met Atria een campagne voor de lancering.

Bekijk ook:

De lessen van Aletta Jacobs, een onderwijsprogramma met vier educatieclips en bijbehorende lespakketten over de veelzijdige strijd van Aletta Jacobs, feministe van het eerste uur. Elke clip heeft een eigen korte docentenhandleiding, werkblad en antwoordenvel. Voor gebruik in bovenbouw vmbo en havo/vwo.

Foto: Dolle Mina deelt op een vergadering van gynaecologen in Utrecht het beginselprogramma over abortus uit. De kreet ‘Baas in eigen Buik’ wordt gelanceerd. 1970. Fotograaf: Jaap J. Herschel, © Spaarnestad, Collectie IAV-Atria.

Delen:

Gerelateerde artikelen