Factsheet genderstereotypering in werk, zorg en onderwijs

factsheet werkende en zorgen vrouwen en mannen niet genderstereotiep

Stereotypen spelen een rol in heel veel facetten van ons leven. Iedereen heeft stereotypen en vooroordelen en gebruikt die om mensen en informatie te categoriseren. Dit helpt om de wereld om ons heen begrijpelijk en behapbaar te maken. Toch hebben stereotypen verstrekkende en soms negatieve gevolgen. Als het gaat om gender, hebben stereotypen te maken met wat we als mannelijk en wat we als vrouwelijk zien. Ook andere factoren zoals etniciteit, seksuele ori├źntatie, leeftijd en sociaaleconomische status spelen hierbij een rol.

Lees de Factsheet genderstereotypering

In werk, zorg en onderwijs

In deze factsheet wordt specifiek ingegaan op de rol van genderstereotypen binnen werk, zorg en onderwijs. Er wordt ingegaan op:

  • Hoe ontstaan genderstereotypen?
  • Wat zijn de gevolgen van genderstereotypering?
  • Hoe kunnen we genderstereotypen doorbreken?

Doelgroepen

De factsheet is primair bedoeld voor de overheid, werkgevers en het onderwijs. Aan het einde van deze factsheet volgen een aantal algemene aanbevelingen en een aantal aanbevelingen voor deze specifieke groepen.

Werk.en.de Toekomst

Deze factsheet is een uitgave van Werk.en.de Toekomst. Dit partnerschap zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En voor het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Lees verder

Beeld: Deef idee + beeld

Delen:

Gerelateerde artikelen