De bi-beweging in Nederland

onderzoek poster voor ledenwerving met tekst wij zijn biseksueel! Jij ook?

Ontwikkelingen en ervaringen van vooraanstaande bi-activisten sinds de jaren ’90

Dit onderzoek naar de Nederlandse bi-beweging sinds de jaren ’90 verhaalt over de ontwikkelingen binnen de beweging van biseksuele organisaties, maar vooral over de ervaringen van vooraanstaande bi-activisten. Aan de hand van uitgebreide interviews met 9 bi-activisten schetst onderzoeker dr. Emiel Maliepaard een beeld van de Nederlandse bi-beweging als een uiterst dynamische, maar ook een kwetsbare beweging. Daar waar er in de jaren ’90 en de jaren ’00 nog een grote verscheidenheid aan bi-organisaties bestond in Nederland is het bi-landschap anno 2019 ernstig verschraald. Het Landelijk Netwerk Biseksualiteit houdt dit jaar op te bestaan en lokale organisaties zijn grotendeels verdwenen.

Lees hier het onderzoek De bi-beweging in Nederland

Beeld van de Nederlandse bi-beweging

In deze rapportage wordt de Nederlandse biseksuele beweging besproken waarbij de nadruk ligt op:

 • de vraag in hoeverre er sprake is (geweest) van een biseksuele gemeenschap
 • de omvang van de bi-beweging
 • activiteiten georganiseerd door bi-organisaties
 • politieke representatie en biseksuele zichtbaarheid
 • normen en waarden van de bi-beweging en organisaties

Een opmerkelijke conclusie is dat de nadruk van de Nederlandse bi-beweging verschoven is van het ondersteunen en empoweren van biseksuelen naar de politieke representatie van biseksualiteit. Dit is te zien in de activiteiten van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit: van community organisatie naar een belangenorganisatie.

Er wordt verder ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met andere LHBT+-organisaties en bewegingen, en overlap met de BDSM, swingers, kink, en polyamorie scenes. Hoe moeten we de Nederlandse bi-beweging zien ten opzichte van andere LHBT+ organisaties? En zijn er wellicht niet juist meer overeenkomsten met bijvoorbeeld de BDSM of polyamorie wereld?

Persoonlijke ervaringen van bi-activisten

Naast een beeld van de Nederlandse bi-beweging zoomt dit rapport in op de persoonlijke ervaringen van bi-activisten.

 • Hoe kwamen ze in aanraking met de bi-beweging?
 • Wat zijn hun persoonlijke doelen en motieven geweest om actief te worden?
 • Hoe hebben ze dat ervaren?
 • Wat hebben ze bereikt?
 • Waarom zijn de meesten niet meer actief in het bi-activisme?
 • Hoe kijken ze terug op hun activisme en tijd binnen het bi-activisme?

Aanbevelingen

De rapportage sluit af met de vraag hoe men de biseksuele beweging moet interpreteren en met 3 aanbevelingen voor (nieuwe) organisaties op landelijk niveau en (bestaande en nieuwe) organisaties op lokaal niveau. Eén van de aanbevelingen is dat organisaties een heldere en positieve visie en doelstellingen moeten formuleren die leidend zijn. De “blije bi” moet prioriteit hebben.

Emiel Maliepaard wil hierbij nogmaals alle deelnemers aan dit onderzoek bedanken voor hun tijd, openheid, vertrouwen en de mooie interviews.

Beeld: Ledenwervingsposter van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit, 2005, © onbekend, Collectie IAV-Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen