Onderzoeksrapport Vrouwenstemmen in de raad

onderzoek Onderzoeksrapport Vrouwenstemmen in de raad

Gemeenteraden bestaan grotendeels uit mannen; in 2015 was 28% van de gemeenteraadsleden vrouw. De participatie van vrouwen in gemeenteraden is laag in vergelijking met de landelijke en provinciale politiek, en stijgt maar langzaam: met 2% tussen 2010 en 2014. Vrouwen uit etnische minderheden zijn nog slechter vertegenwoordigd.

Vrouwen worden niet alleen minder vaak gekozen in gemeenteraden dan mannen, ze stromen relatief vaak tussentijds uit, vooral jonge vrouwen tot 40 jaar. Ook hebben de partijen die een groot deel uitmaken van alle gemeenteraden, relatief een klein aandeel vrouwelijke raadsleden: lokale partijen en het CDA.

Vrijdag 5 februari heeft Atria het onderzoeksrapport Vrouwenstemmen in de raad. Ambities, belemmeringen en successen van vrouwen in de lokale politiek gepresenteerd in de raadszaal van de gemeente Utrecht.

Waarom is politieke participatie van vrouwen belangrijk?

Drie hoofdredenen:

 • Betere representativiteit van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging
 • Meerwaarde en verhoogde effectiviteit van een divers samengesteld team
 • Politieke aandacht voor onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden

Hoe zorgen we voor meer vrouwen in de gemeenteraad?

Enkele aanbevelingen om de participatie van vrouwen te verhogen:

 • Werf persoonlijk, want vrouwen stellen zich minder vaak zelf kandidaat dan mannen
 • Benut kweekvijvers in de gemeente
 • Zet voldoende vrouwen op verkiesbare plaatsen op de kieslijst, en ook op plaatsen daar net onder; vrouwen stromen vaker tussentijds uit, dus hiermee blijft het aandeel vrouwen minimaal op hetzelfde niveau
 • Zet rolmodellen in en coach vrouwen actief
 • Plan vergaderingen niet op tijden die als ‘spitsuur’ gelden voor raadsleden (v/m) met kinderen
 • Realiseer een inclusieve en efficiënte vergadercultuur, zodat vrouwen uit alle etnische groepen zich thuis voelen
 • Zorg voor voldoende (partij-overstijgende) uitwisseling en training
 • Verhoog de vergoeding voor raadsleden in kleinere gemeenten
 • Stimuleer vrouwen om lid te worden van een politieke partij

Lees hier het hele Rapport Vrouwenstemmen in de raad (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen