Gedenkboek Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919

parel uit de collectie Gedenkboek Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919

De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht werd in 1894 opgericht op initiatief van Wilhelmina Drucker (1847-1925), met als doel het verkrijgen van kiesrecht voor vrouwen. Na het verkrijgen van vrouwenkiesrecht in 1919 veranderde de naam in Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen.

Dit boek bevat onder andere artikelen over 25 jaar strijd voor vrouwenkiesrecht, portretfoto’s van hoofdbestuursleden en afdeelings-presidenten, artikelen over pioniersters uit de negentiende eeuw, persoonlijke herinneringen van kiesrechtstrijdsters en een lijst met uitgegeven geschriften.

Delen:

Gerelateerde artikelen