Factsheet rolpatronen in gezinnen tijdens de coronacrisis 

factsheet flexibel gezin met mondkapjes

In deze factsheet wordt het onderzoek Vaders zorgen meer, moeders blijven managen over de invloed van de lockdowns op de vaak ongelijke rolverdeling en patronen binnen heterogezinnen uitgelicht. 

Lees hier de factsheet

Voor de lockdown: een kloof tussen ideaal en praktijk

De meeste ouders willen betaald werk, zorg voor de kinderen en het huishouden het liefst gelijk verdelen met hun partner. Maar vaak blijkt in de praktijk dat ouders niet in staat zijn dit te realiseren en valt de taakverdeling traditioneler uit.  

Vaders zorgen meer, moeders blijven managen

Uit de portretten blijkt dat bijna alle vaders tijdens de lockdowns meer zijn gaan zorgen en opvoeden. Soms kwam dat omdat het werk afnam of stilviel en soms omdat met thuiswerken het betaald werk flexibeler te combineren was met zorg en opvoeding. Zo kregen zij meer mee van wat zich thuis allemaal afspeelde. Moeders, daarentegen, blijven vaak verantwoordelijk voor de planning van het gezinsleven en het huishouden.  

Over het algemeen pakt thuiswerken voor vaders ook positiever uit dan voor moeders. Veel vaders met kinderen tot en met 12 jaar zagen hun werk-privébalans verbeteren, terwijl moeders met kinderen in die leeftijd dit niet ervaarden. Ook worden vaders tijdens het thuiswerken minder vaak gestoord dan moeders. Dit komt ook omdat vaders vaker een aparte werkkamer hebben.  

Ook hebben moeders hun werkdagen meer aangepast dan vaders en werken zij vaker in de avonden en weekenden. Ongeveer 57% van de moeders heeft dan ook minder vrije tijd dan voor de coronacrisis, tegenover 36% van de vaders.  

Een verklaring: de derde shift

Dat moeders het gevoel hebben ‘altijd aan te staan’ is te verklaren door de zogenaamde derde shift. Waar de eerste shift verwijst naar betaald werk buitenshuis en de tweede shift naar onbetaald werk in en om het huis, slaat de derde shift op datgene wat het gezin in praktische, sociale en emotionele zin nodig heeft. Moeders voelen zich hier vaker dan vaders verantwoordelijk voor, wat een sterke druk op hen legt.  

Aanbevelingen

Veel ouders hebben de wens om de positieve elementen van hun nieuwe rolverdeling vast te houden in de toekomst. Om ideaal en praktijk dichter bij elkaar te kunnen brengen doet Atria een aantal aanbevelingen. 

Voor werkgevers: 

  • Maak flexibel werken beter mogelijk om de werk-privé balans voor zowel moeders als vaders te verbeteren 
  • Maak deeltijdwerken beter mogelijk waar voltijd de norm is 
  • Zorg voor een cultuuromslag: maak het voor mannen normaal om ouderschapsverlof op te nemen en zelf voor hun kinderen te zorgen. 

Voor de overheid: 

  • Draag de norm uit dat de zorg voor de kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid is door ouders evenveel verlof bij de geboorte van een kind te geven 
  • Zorg ervoor dat ouderschapsverlof 100% doorbetaald wordt 
  • Stimuleer ouders om evenveel ouderschapsverlof op te nemen 

Lees hier de factsheet

Het onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Omlo in opdracht van de alliantie Werk.en.de Toekomst, een samenwerkingsverband van Atria, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO – Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. De alliantie wordt gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Beeld: People vector created by freepik.

Lees ook: Factsheet Gendergelijkheid onder druk door de coronacrisis

Delen:

Gerelateerde artikelen