Benchmark man-vrouw verhoudingen in RvB’s en RvC’s (incl. media monitoring)

topvrouwenindex

Inzicht in man-vrouw verhoudingen in raden van bestuur en raden van commissarissen van de 200 grootste Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt)

Vrouwen in topfuncties

Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt maar mondjesmaat toe. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top is nog niet behaald. In het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen, zal het ook in 2020 niet gehaald worden.

Benchmark

In opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Atria een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de man-vrouwverhouding in de top van Nederlandse bedrijven. Onderzocht is het aandeel vrouwen in de raden van bestuur (RvB) en raden van commissarissen (RvC) van de 200 grootste Nederlandse bedrijven. De in februari 2018 gepubliceerde Top 500 Grootste Bedrijven van Elsevier vormt de basis voor de selectie van bedrijven. Per bedrijf is bekeken of deze valt onder de Wet bestuur en toezicht. Bedrijven die onder deze wet vallen, zijn vanwege het “pas toe of leg uit” principe verplicht om in hun jaarverslag te reflecteren op het aandeel vrouwen in de RvB en RvC.

Aantal vrouwen in besturen

Aan de hand van de jaarverslagen is per bedrijf data verzameld. Data over de omvang van de besturen, het aantal vrouwen in de besturen en het aandeel vrouwen in de besturen. Van 90  bedrijven is geen jaarverslag te vinden via de website van het bedrijf of via de Google search. Of de informatie betreffende de man-vrouwverhoudingen in RvB en RvC in de jaarverslagen is onduidelijk, onvolledig, of geheel ontbrekend.

Op basis van de verzamelde data van 110 bedrijven (waarvan wel informatie was gevonden), is vervolgens een vierdeling gemaakt, waaruit bleek dat:

  • 13 bedrijven volledig aan het streefcijfer van 30% vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen voldoen
  • 9 bedrijven aan 30% vrouwen in raad van bestuur voldoen, maar niet aan het wettelijk streefcijfer voor het aandeel vrouwen in de raad van commissarissen
  • 28 bedrijven aan 30% vrouwen in raad van commissarissen voldoen, maar niet voldoen aan de 30% vrouwen in de raad van bestuur
  • 60 bedrijven minder dan 30% vrouwen in de raad van bestuur en raad van commissarissen hebben

Een aantal redenen die bedrijven in hun jaarverslagen geven voor het gebrek aan vrouwen zijn verzameld in de Topvrouwen bingo.

De benchmark en de topvrouwen bingo werden op 8 maart 2019 gelanceerd. Dit eindrapport bevat naast de benchmark een overzicht van de media impact die de benchmark had nadat deze uitkwam.

Lees hier de Benchmark man-vrouw verhoudingen in RvB’s en RvC’s (incl. media monitoring).

Lees verder:

Vooronderzoek Benchmark Diversiteit

Delen:

Gerelateerde artikelen