Vrouwen in de Tweede Kamer

nieuws Vrouwen in de Tweede Kamer

Vier Kamerleden zijn 15 maart 2017 met voorkeursstemmen gekozen: 3 vrouwen en 1 man. Lilliane Ploumen (PvdA), Isabelle Diks (GroenLinks) en Maurits von Martels (CDA) zouden anders niet in de Tweede Kamer zijn gekomen. Lisa Westerveld (GroenLinks) is verkozen op basis van de behaalde zetels door haar partij, maar behaalt ook een zetel op eigen kracht. Uiteindelijk komen er door de uitgebrachte voorkeursstemmen 2 vrouwen meer in de Tweede Kamer. De oproep om strategisch op een vrouw te stemmen die laag op de lijst staat en zonder voorkeursstemmen niet in de Tweede Kamer zou zijn gekomen lijkt goed te hebben gewerkt.

Neergaande trend

Het aantal van 54 gekozen vrouwen is slechts 36% van het totale aantal Kamerleden, hetzelfde aantal als in 1998. In 2010 en 2012 werden nog 64 resp. 60 vrouwen gekozen. Het is teleurstellend dat de neergaande trend van vertegenwoordiging van vrouwen in de Tweede Kamer doorzet, juist nu we 100 jaar passief vrouwenkiesrecht herdenken.

Passende afspiegeling

De Tweede Kamer vertegenwoordigt alle Nederlanders, is het wetgevend orgaan en controleert de regering. Daarom vindt Atria het belangrijk dat de volksvertegenwoordigers van Nederland een passende afspiegeling van de samenleving vormen. De eenvoudigste manier om meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen is om mannen en vrouwen om en om op de kandidatenlijsten te zetten. Dan hoeven voorkeursstemmen niet voor een meer evenwichtige man/vrouw verhouding te zorgen.

Behalve de man-vrouw verhouding is het belangrijk dat de Tweede Kamer ook op ander vlak de diversiteit weerspiegelt, zoals onder andere wat betreft etnische en culturele diversiteit. Voor zover we nu weten zijn er 7 vrouwelijke vertegenwoordigers met een bi-culturele achtergrond verkozen

100 jaar passief vrouwenkiesrecht

Dit jaar staat Nederland stil bij  het feit dat 100 jaar geleden vrouwen passief kiesrecht kregen. Het wetsvoorstel voor passief vrouwenkiesrecht werd op 16 november 1916 aangenomen in de Tweede Kamer. Op 12 december 1917 werd de nieuwe grondwet afgekondigd. In 1918 werd Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen, voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP).

Lees meer over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland

Delen:

Gerelateerde artikelen