Vrouwenkiesrecht

Pas in 1919 werd een wetsvoorstel voor actief vrouwenkiesrecht aangenomen en mochten vrouwen zelf stemmen. Tegenwoordig mag iedere Nederlander vanaf 18 jaar een stem uitbrengen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale staten, Gemeenteraad en het Europees Parlement.

Aletta Jacobs en andere vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam op 15 februari 1914

In 1917 werd het passief kiesrecht voor vrouwen in Nederland ingevoerd. Vrouwen konden vanaf toen voor politieke functies gekozen worden, maar ze mochten nog niet zelf stemmen. Het felbegeerde actief kiesrecht kregen vrouwen in 1919.

Tientallen jaren is hiervoor strijd geleverd door vrouwen van verschillende politieke stromingen. Vanaf 1889 ontstonden organisaties voor vrouwenkiesrecht. Zij hielden demonstraties en spreekbeurten, organiseerden protestbijeenkomsten en tentoonstellingen, gaven een maandblad uit en publiceerden artikelen.

Vrouwenkiesrecht