Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen

Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen

Aanbevelingen van het CEDAW Comité voor de naleving van het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen in Nederland.

Conclusies en aanbevelingen voor regering

Het CEDAW Comité heeft het regeringsrapport en de schaduwrapportage doorgenomen en op basis daarvan de Nederlandse regering gehoord in Genève. Vervolgens heeft het Comité conclusies en aanbevelingen uitgebracht voor de Nederlandse regering. Deze Concluding Observations zijn door het Netwerk VN –Vrouwenverdrag vertaald in een publieksversie Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen

VN-Vrouwenverdrag

In november 2016 vond de 65e sessie van het CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Comité plaats. Het Comité ziet toe op de naleving van CEDAW, ofwel VN-Vrouwenverdrag, het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Dit verdrag werd in het leven geroepen op 18 december 1979 in New York. Alle landen die het verdrag hebben geratificeerd moeten om de 4 jaar aan het Comité rapporteren hoe ze het verdrag implementeren en nakomen, in wetgeving en beleid.

Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, een overlegstructuur van verschillende vrouwen – en mensenrechtenorganisaties en onafhankelijke experts waar Atria ook lid van is, heeft in 2016 een schaduwrapportage geschreven samen met 75 andere NGO’s . Hierin zijn aanvullingen en kritische noten op het regeringsrapport gebundeld. Een belangrijke aanbeveling was de uitkomsten van de regeringsrapportage te toetsen aan internationale verdragen en deze ‘gendertoets’ openbaar te maken.

Delen:

Gerelateerde artikelen