Wereldmeisjesdag 2020

in het nieuws Wereldmeisjesdag 2020

Gelijke rechten voor meisjes, dat is in veel delen van de wereld niet vanzelfsprekend. Aanstaande zondag 11 oktober is het Wereldmeisjesdag, een door de Verenigde Naties uitgeroepen dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten en kansen van meisjes. Plan International schrijft:

“Het is hoog tijd dat meisjes hun eigen leven mogen leiden, met dezelfde kansen en vrijheid als jongens. Zonder barrières die hun ontwikkeling in de weg staan, zoals gedwongen trouwen wanneer ze nog kind zijn.”

Online intimidatie en geweld tegen meisjes

In het kader van Wereldmeisjesdag publiceerde Plan International deze week het rapport van een grootschalig internationaal onderzoek Free to be Online. Dit onderzoek toont aan dat 58 procent van alle meisjes tussen de 15 en 25 jaar te maken krijgt met online intimidatie. In vorige rapporten, zoals eerder dit jaar van CYBERSAFE en in 2017 van de European Women’s Lobby, werd ook uitvoerig onderzoek gedaan naar online geweld tegen vrouwen en meisjes. Hierin worden innovatieve oplossingen gezocht en aanbevelingen gedaan om online geweld tegen te gaan en een veiligere online omgeving te creëren voor meisjes.

Meer weten over cybergeweld? Lees hier meer over hoe Act4Respect een bijdrage levert aan een toekomst waarin gendergerelateerd geweld niet langer wordt getolereerd.

Archief Stichting Meidenhuis

Door de jaren heen zijn er verschillende initiatieven opgezet met als doel een veilige omgeving voor meisjes te creëren. Een voorbeeld daarvan is Stichting Meidenhuis, opgericht op 20 januari 1981. Sinds 1992 heeft Atria het archief van Stichting Meidenhuis in de collectie. Dit wegloophuis te Amsterdam bood veiligheid en rust aan meisjes en jonge vrouwen tot 25 jaar. De meisjes die hier kwamen waren veelal mishandeld, misbruikt en in hun vrijheid bedreigd. Daarnaast probeerde Stichting Meidenhuis ook de bewustwording te vergroten in de samenleving omtrent het voorkomen van misbruik en mishandeling, en de onderliggende structuren die dit veroorzaken.

Publicaties

Publicaties over de positie van meisjes in de collectie van Atria:

Beeld: De Beweging van Werkende Jongeren (KWJ) roept meisjes op niet over zich heen te laten lopen en zich in te zetten voor gelijke rechten op de arbeidsmarkt, 1975 © onbekend, Collectie IAV-Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen