Vrouwen en cybergeweld

nieuws Vrouwen en cybergeweld

Internet en sociale media hebben onze horizon oneindig verbreed, maar dit fenomeen heeft ook een keerzijde. Uit een onderzoek van het Fundamental Rights Agency van de Europese Unie (FRA) in 2014 is bekend dat 33% van de Nederlandse jonge vrouwen (18-27 jaar) een vorm van cyberintimidatie heeft meegemaakt, in de EU is dat 20%. Voorbeelden van cyberintimidatie zijn: het zonder toestemming doorsturen van seksueel getinte foto’s, het sturen van seksueel expliciete, bedreigende of intimiderende berichten, en applicaties voor mobiele telefoons waarmee de (gps-)locatie van het slachtoffer kan worden gevolgd. Gekeken naar Nederlandse vrouwen van alle leeftijden, is één op de zes (17%) ooit slachtoffer geweest van deze vorm van geweld tegen vrouwen.

Meisjes en vrouwen vaker slachtoffer

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt sinds enkele jaren de omvang van het fenomeen cyberpesten (variërend van laster en stalken tot chantage en bedreiging met geweld). Zij doet dit middels een enquête waarin naar ervaringen van de afgelopen twaalf maanden wordt gevraagd. Ruim één op de zes meisjes tussen 15 en 18 jaar heeft in 2015 gemeld in het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten, bijna twee keer zo veel als jongens van die leeftijd. Onder de 18-21 jarigen gaat het om bijna 10% van de jonge vrouwen, tegenover 7% van de jonge mannen. Uit deze cijfers blijkt ook dat onder vrouwen van alle leeftijden 3,4% in het voorafgaande jaar slachtoffer is geweest van cyberpesten, tegenover 2,9% van alle mannen. Er wordt door slachtoffers nog weinig aangifte gedaan: slechts een kwart van de gevallen wordt bij de politie of een andere instantie gemeld.

Grote invloed

De invloed van intimidatie via digitale media wordt vaak onderschat. Pesterijen worden vaak offline voortgezet en slachtoffers kunnen nog jarenlang worden achtervolgd door berichten, foto’s en filmpjes die op het net blijven circuleren. Slachtoffers voelen zich daardoor zowel online als offline onveilig. Online intimidatie is laagdrempelig en anoniem, met als gevolg dat daders zich weinig geremd voelen en hun identiteit lastig te achterhalen is.

Onderzoek Atria

Atria onderzoekt cybergeweld en de specifieke risico’s voor vrouwen en meisjes. Begin 2017 verschijnt een factsheet over online seksueel geweld, met een analyse van de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers.

Delen:

Gerelateerde artikelen