Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU

onderzoek familie wandelt op strand

Geweld binnen het gezin, zowel partnergeweld als kindermishandeling, is een ernstig en veelvoorkomend probleem. Eén op de vijf gezinnen heeft te maken met huiselijk geweld. Kinderen die hiermee te maken hebben gehad, blijken later vaak als dader of slachtoffer gedrag van ouders voort te zetten. Door meer aandacht voor preventie gericht op jongeren en risicogroepen kan de vicieuze cirkel doorbroken worden. Gemeenten, die de regiefunctie hebben als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, spelen hierbij een cruciale rol.

Verkennend onderzoek

Atria en het Verwey-Jonker Instituut deden in opdracht van minister Bussemaker onderzoek hoe de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen doorbroken kan worden. Het onderzoeksrapport Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU: Verkenning van wat werkt, gaat in op de theoretische achtergrond van de preventiepraktijk en beschrijft 6 veelbelovende projecten in Nederland.

Delen:

Gerelateerde artikelen