Onderzoek naar partnergeweld

nieuws geweld politielint

Op donderdag 18 januari presenteren Atria en Blijf Groep de resultaten van een onderzoek in samenwerking met Motivaction naar opvattingen en ideeën over partnergeweld in Nederland.

  • Hoe denken Nederlanders over geweld in partnerrelaties?
  • Welk beeld hebben zij  over aard en omvang van het probleem?
  • Welke inschattingen maken zij en waarop zijn die gebaseerd?
  • Hoe denkt men over verschillen tussen mannen en vrouwen?
  • Welke opvattingen heeft men over de (on-)aanvaardbaarheid van partnergeweld?
  • Denkt men in termen van maatschappelijke risicogroepen waar het méér dan gemiddeld voorkomt?
  • Varieert die beeldvorming  al naar gelang sekse, leeftijd of sociale achtergrond?

Het onderzoek gaat in op deze vragen en geeft een weerslag over het denken van Nederlanders over partnergeweld.

Het onderzoek kunt u vanaf 19 januari 2018 vinden op de website van Atria.

Delen:

Gerelateerde artikelen