Politieke Verklaring CSW59

nieuws csw59

Op 9 maart 2015, begon in New York de 59ste sessie van de VN Commission on the Status of Women (CSW59). Anders dan in voorgaande jaren, heeft het einddocument niet de vorm van ‘Overeengekomen Conclusies’, uitonderhandeld tijdens de CSW, maar die van een Politieke Verklaring. Deze verklaring werd al op de eerste dag van de CSW aangenomen door de lidstaten.

De onderhandelingen hiervoor, hebben de afgelopen weken plaatsgevonden. Onderhandelingen die dit jaar bijzonder lastig bleken. Zo pleitte een groep conservatieve landen – waaronder Rusland, Indonesië, de Afrikaanse Groep en het Vaticaan – voor het schrappen van de term “mensenrechten.” Uit de uiteindelijke tekst die vandaag wordt aangenomen, blijkt wel wie de winnaar was van dit gevecht. Het niet erkennen van gendergelijkheid als voorwaarde voor de waarborging van mensenrechten, maakt van vrouwenrechten een à la carte menu, hetgeen de implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA) ondermijnt. Daarnaast ontbreekt in de tekst een sterke visie voor de Post-2015 agenda en implementatie- en verantwoordingsmechanismen. Het document doet geen recht aan de actuele, mondiale kwesties en obstakels die vrouwen onevenredig raken en die zelfs de voortgang die zij reeds hebben gemaakt, bedreigen (incl. economische ongelijkheid, klimaatverandering en opkomend, gewelddadig fundamentalisme).

Teleurstelling

De Verklaring bevat tevens geen enkele verwijzing naar de bijdragen van maatschappelijke organisaties. Zij hebben geen inspraak gehad bij de totstandkoming van de tekst. Dit, terwijl vooruitgang in het streven naar gendergelijkheid grotendeels dankzij hen is bewerkstelligd. Om hun teleurstelling kenbaar te maken, hebben bijna 1.000 organisaties van over de hele wereld hun handtekening gezet onder een statement waarin zij een minder vrijblijvend, krachtiger en ambitieuzer document eisen. Atria is één van de ondergetekenden.

Commission on the Status of Women

De Commission on the Status of Women (CSW) is hét VN-orgaan dat zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid. De leden van de CSW komen jaarlijks bijeen en vertegenwoordigen 45 lidstaten van de VN. Het lidmaatschap rouleert om de vier jaar. Nederland is tot en met 2015 lid. 2015 is een jubileumjaar omdat het 20 jaar geleden is dat de Vierde Wereldvrouwenconferentie plaatsvond in Beijing, hetgeen wereldwijd gevierd zal worden. Het centrale thema van CSW59 is de post-2015 agenda: waar staan we 20 jaar na Beijing en hoe nu verder?

CSW59 vindt plaats van 9 t/m 20 maart 2015 in New York. Antia Wiersma en Catherine Bij de Vaate zijn daarbij namens Atria aanwezig zijn.

Delen:

Gerelateerde artikelen