CSW59 – Resolutie over werkmethoden

csw59

Woensdag, 17 maart 2015. Het is 01:00 uur ‘s ochtends wanneer er een luid applaus en gejuich opklinkt uit de onderhandelkamer in het VN Hoofdkwartier. Na een lange avond van onderhandelingen is dan eindelijk de resolutie over de Toekomstige organisatie- en werkmethoden van de Commission on the Status of Women aangenomen.

Na de teleurstellende uitkomst van de CSW’s Politieke Verklaring – waarvoor de onderhandelingen plaatsvonden vóór het begin van CSW59, achter gesloten deuren en zonder tussenkomst van maatschappelijke organisaties – was deze resolutie van groot belang voor de in New York aanwezige ngo’s. Te meer ook omdat de verwachting was dat dit document, dat het institutionele design en de procedures van de Commissie herziet, meer helderheid zou geven over de rol van het maatschappelijk middenveld in het CSW-proces. Tot nu toe was de ruimte voor de inbreng van ngo’s klein in vergelijking met andere VN-organen waarin ze betrokken zijn bij het officiële proces.

Niet slecht…

Hoewel de resolutie de politieke ruimte van de maatschappelijke organisaties niet heeft vergroot, herbevestigt de tekst wel de rechten die zij tot dusver hebben gehad. In een wereld waarin de rol van het maatschappelijk middenveld steeds meer wordt beperkt, kan dit gezien worden als positief. Over het algemeen heerst binnen het maatschappelijk middenveld dan ook het gevoel dat, hoewel de tekst sterker had kunnen zijn op een aantal controversiële onderwerpen, de uitkomst niet slecht is gezien de sterke conservatieve lobby van dit jaar.

Niet slecht is bijvoorbeeld de introductie van een mechanisme om de implementatie van de “Agreed Conclusions” van voorgaande CSW’s te beoordelen. Ook erg positief zijn de expliciete verbanden die worden gelegd tussen gendergelijkheid en mensenrechten en de verwijzingen naar de post-2015 agenda. In een laatste paragraaf wordt zelfs vastgelegd dat de Commissie de werkmethoden volgend jaar weer zal herzien om ze af te stemmen op de post-2015 Ontwikkelingsagenda, die begin september zal worden aangenomen.

Commission on the Status of Women

De Commission on the Status of Women (CSW) is hét VN-orgaan dat zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid. De leden van de CSW komen jaarlijks bijeen en vertegenwoordigen 45 lidstaten van de VN. Het lidmaatschap rouleert om de vier jaar. Nederland is t/m 2015 lid. 2015 is een jubileumjaar omdat het 20 jaar geleden is dat de Vierde Wereldvrouwenconferentie plaatsvond in Beijing, hetgeen wereldwijd gevierd zal worden. Het centrale thema van CSW59 is de post-2015 agenda: waar staan we 20 jaar na Beijing en hoe nu verder?

CSW59 vond plaats van 9 t/m 20 maart 2015 in New York. Antia Wiersma, Renée Römkens en Catherine Bij de Vaate waren daarbij namens Atria aanwezig.

Delen:

Gerelateerde artikelen