oral history

Oral history is een wijze van geschiedschrijving waarin het leven van mensen en hun ervaringen centraal staat. Van oudsher wordt oral history beoefend als 'history from below' (geschiedenis van onderop). Als methode staat oral history voor een manier van interviewen, waarbij geïnterviewde of verteller de gelegenheid krijgt krijgt om zijn of haar (levens)verhaal in eigen woorden te vertellen. Zonder daarbij geleid te worden door vragen van de interviewer.

oral history

oral history