Factsheet Kiezen voor techniek

factsheet vrouw bij drukpers

Meisjes en jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor een technische opleiding en werk. Toch blijft het aantal vrouwen in de techniek en ICT ver achter bij het aantal mannen.

Atria zet de belangrijkste feiten en cijfers op een rij in de geactualiseerde factsheet Kiezen voor techniek. Meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT:

  • Steeds meer meisjes kiezen in het voortgezet onderwijs voor een natuur- of techniekprofiel
  • Het aandeel vrouwen in bèta/technische opleidingen in het mbo, hbo en wo stijgt
  • Doorstroom naar een technische vervolgopleiding is wisselend
  • Meisjes met een migratieachtergrond kiezen iets vaker voor techniek dan meisjes met een Nederlandse achtergrond
  • Vrouwen kiezen minder vaak voor ‘traditionele’ technische opleidingen, zoals de bouw of de vervoers- en meubelindustrie
  • Vrouwen kiezen relatief vaker dan mannen voor de opleidingen ‘Levensmiddelentechnologie’ en ‘Biochemie’

Aanbevelingen

Atria pleit voor:

  • Nader onderzoek naar de doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen
  • Nader onderzoek naar de redenen waarom technisch opgeleide vrouwen niet kiezen voor een carrière in de techniek dan wel geen werk in hun opleidingsrichting kunnen vinden
  • Meer inspanningen van overheid en werkgevers om de participatie van vrouwen in technische beroepen te vergroten
  • Het doorbreken van stereotype keuzen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het plan van aanpak Werk.en.de Toekomst (van Atria, VHTO, Emancipator en NVR) heeft het doorbreken van deze stereotypering tot doel

Factsheet Kiezen voor techniek

Delen:

Gerelateerde artikelen