Lekker vrij?

onderzoek onderzoek lekker vrij ism scp

Vrouwen blijken in hun vrije tijd meer gericht op wensen en welzijn van anderen. Dit is een van de conclusies uit een onderzoek naar vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau in samenwerking met Atria.

Enkele conclusies van het onderzoek zijn:

  • Vrouwen hebben even veel vrije tijd als mannen, maar ervaren meer tijdsdruk
  • De vrije tijd van vrouwen is meer versnipperd en ze brengen die voor een groter deel door in aanwezigheid van kinderen
  • Vrouwen zonder jonge kinderen zouden zich minder druk voelen, en meer willen werken, als hun vrije tijd minder versnipperd zou zijn (‘emotion work’)
  • Vrouwen blijken in hun vrije tijd meer gericht op wensen en welzijn van anderen
  • Drukke vaders van jonge kinderen willen minder werken

‘Emotion work’ maakt vrije tijd voor vrouwen gevoelsmatig minder vrij

Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek dat is uitgevoerd door Atria blijkt dat vrouwen zich meer dan mannen verantwoordelijk voelen voor het emotionele welbevinden van het gezin en het reilen en zeilen thuis. Dit zogenaamde ‘emotion work’ gaat ten koste van ontspanning in hun vrije tijd. De tijd thuis staat voor mannen vaker in het teken van na werktijd leuke activiteiten (al dan niet met hun kinderen). De tijd thuis staat voor vrouwen meer in het teken van onbetaald werk (zorg en huishouden), emotion work en verplichtingen, het gevoel ‘in functie’ te zijn. Vrije tijd en werk lopen voor vrouwen dus meer door elkaar.

Lees hier de publicatie Lekker vrij? (pdf)

Expertmeeting

Op 7 april 2016 vond bij Atria een expertmeeting plaats waarbij deskundigen dieper op het onderzoek in gingen. Het verslag van de expertmeeting geeft een korte samenvatting van Lekker Vrij?, een verdiepende analyse van de onderzoeksbevindingen en aandachtspunten voor vervolgonderzoek. Voorbeeld van mogelijk vervolgonderzoek is: hoe combineren vaders (gehuwd/ samenwonend/ gescheiden) betaalde arbeid met onbetaalde arbeid en emotion work voor hun gezin?

Verslag expertmeeting Lekker vrij [PDF]

Vrije tijd

Onder ‘vrije tijd’ wordt in dit onderzoek verstaan: zorgtaken, huishoudelijke taken en ‘persoonlijke verzorging’ (slapen, eten, kleden, etc.).

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Delen:

Gerelateerde artikelen