Serving Morality on a Platter

onderzoek Serving Morality on a Platter

Historisch is de Nederlandse vrouw hoofdverantwoordelijke voor wat voor pot er thuis op tafel komt. Daarmee beslist zij over wat de juiste voeding is voor iedereen in huis. Hoewel deze besluitvaardigheid zich beperkt tot het privé domein, betekent dit niet dat vrouwen geen maatschappelijke invloed hebben (gehad). In dit artikel betogen Sylvia Holla (wetenschappelijke onderzoeker bij Atria) en Antia Wiersma (manager Collecties, Onderzoek en Advies bij Atria) zelfs het tegendeel. De vrouw had en heeft, ook als zij thuis is en op dagelijkse basis, morele invloed, juist doordat zij beslist wat er op ieders bord ligt. Of het nu gaat om zuinigheid, soberheid, creativiteit, gezondheid, schoonheid, zelfcontrole, eerlijke, bewuste of ecologisch-ethische consumptie: voedselbereiding en eten zijn voor mensen steeds meer een uiting van moraal. Door op een bepaalde manier te koken en te eten laten vrouwen zien wat belangrijke waarden zijn en dienen ze die waarden op aan hun families.

Het artikel is opgenomen in het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 36: Gendered Food Practices from Seed to Waste

Delen:

Gerelateerde artikelen